AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Untitled Document
Opšti podaci o vlasniku broja i adresi za dostavu računa
 

Datum

Datum izdavanja računa
01/10/2013
    Strana 1
   

Telefonski broj korisnika

Broj računa

Korisnička šifra

Podaci o korisniku i korisničkom računu
67xxxxxx
    Exxxxxxxx
    Zxxxxxxx
   

Informacije

Kontakt broj za informacije
Kontakt centar 1500
   

Fax

Broj fax-a na koji možete poslati dokaz o uplati, zahtjev, reklamaciju i sl.
+ 382 20 433 802

Račun za Telekom mobilnu mrežu - 09/2013

Tarifni model: Smart Plus 50

Iskorišćeni minuti, SMS, MMS, MB – uključeni u pretplatu

Pozivi prema mrežama u CG**

800 min 0 sec

Pretplate

Iznos (EUR)

Smart Plus 50 - pretplata

42.74

Internet & SMS Unlimited

12.61

Pretplate ukupno

55.35

Jednokratna i višekratna plaćanja

Iznos (EUR)

SMS Parking

6.72

Taksa na SIM karticu (ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)

1.00

Jednokratna i visekratna placanja ukupno

7.72

Usluge

Broj
poziva
Trajanje
razgovora

Broj obr.
jedinica

Jed. cijena
obr. jedinica

Iznos
(eur)
Govorna pošta 210 00:13:37 163.0000 0.00000 0.00
Pozivi prema inostranstvu zona 0(Srbija) 1 00:03:31 4.0000 0.22000 0.88
Pozivi prema specijalnim brojevima 3(1271, 195XX, 196XX, 197XX…) 6 00:03:43 6.0000 0.12000 0.72
Pozivi prema specijalnim brojevima 2(140XX…) 30 00:06:33 28.0000 0.09000 2.52
Pozivi prema Telenor mreži u Crnoj Gori 145 04:05:13 286.3167 0.06410 18.35
Pozivi prema M:tel mreži u Crnoj Gori 11 00:26:41 28.8167 0.06410 1.85
Pozivi prema Telekom fiksnoj mreži u Crnoj Gori 67 00:36:38 74.2167 0.06410 4.76
Pozivi u okviru Telekom mobilne mreže u Crnoj 
Gori
335 06:45:37 512.2833 0.06410 32.84
Pozivi prema inostranstvu zona 2(Evropa) 3 00:10:34 12.0000 0.85000 10.20
Pozivi prema inostranstvu zona 1(Region) 2 00:00:52 2.0000 0.50000 1.00
SMS prema Srbiji 8 00:00:00 8.0000 0.01709 0.14
SMS prema Telenor mreži u Crnoj Gori 609 00:00:00 609.0000 0.01709 10.41
SMS usluga- NTH servis 2 00:00:00 2.0000 0.85470 1.71
SMS prema M:tel mreži u Crnoj Gori 227 00:00:00 227.0000 0.01709 3.88
SMS u okviru mreže 1342 00:00:00 1342.0000 0.01709 22.93
SMS prema inostranstvu zona 2 (Evropa) 11 00:00:00 11.0000 0.10300 1.13
SMS usluga- Besplatan broj 25 00:00:00 25.0000 0.00000 0.00
MMS prema Crnoj Gori i Srbiji 14 00:00:00 14.0000 0.17090 2.39
Prenos podataka (Internet potrošnja) 309 663:16:50 10141.0000 0.00000 0.00
Usluge ukupno         115.71
           

Popusti

Iznos (EUR)

SMS Unlimited

-34.37

Pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG - 
Smart Plus

-26.39

Pozivi prema ostalim mrežama u CG - Smart 
Plus

-24.89

Besplatni SMS prema f&f broju
Besplatni pozivi prema f&f broju

-2.99
-6.17

Popusti ukupno

-94.81

Ukupni troškovi

83.97

Porez na dodatu vrijednost (PDV) 19%

15.76

Ukupan iznos za navedeni obračunski period

99.73

Vaš prethodni dug

0.00

Ukupan dug

99.73

**Uključeni su minuti iz pretplate i preneseni minuti.

Ime Prezime

Telefonski broj korisnika

67xxxxxx

Za uplatu

Adresa bb

Broj računa

ExxxxxxxxKorisnička šifra

Zxxxxxxx

Iznos za navedeni

81000 Podgorica

Datum izdavanja računa

01/10/2013

obračunski period


Obračunski period

01/09/2013

99.7301/10/2013

Ukupan dug


Kontrolni broj

4

99.73

Napomena: na navedenom primjeru računa podaci su ilustrativni, a služe u svrhu pojašnjenja i bolje razumljivosti pojedinih stavki računa.

Webshop
login