AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Opšti podaci o vlasniku broja i adresi za dostavu računa
 

Datum

Datum izdavanja računa
30/09/13
   

Strana

1(1)
Dostavna pošta: 81102 Reon: 32

Telefonski broj korisnika

Broj računa

Matični br. pretplatnika

Podaci o korisniku i korisničkom računu
020xxxxxx
Preporučeno br.: xxxxxxx Itinerer: xxxxxxx
    xxxxxxx
   

Informacije

Kontakt broj za informacije
Kontakt centar 1500
   

Fax

Broj fax-a na koji možete poslati dokaz o uplati, zahtjev, reklamaciju i sl.
+ 382 20 433 802

Račun za Telekom fiksnu mrežu - 09/2013

Usluge Broj
poziva
Trajanje
razgovora
Broj obr.
jedinica
Jed. cijena
obr. jedinica
Cijena
(eur)
Popusti
(eur)
Iznos
(eur)
Extra TV HBO paket         4.19 0.00 4.19
Pozivi ka Srbiji (fiksna mreža) 23 01:44:07 116 0.1100 12.76 0.00 12.76
Pozivi u medjugradu, standardna tarifa 10 01:05:28 67.0333 0.0500 3.35 0.00 3.35
Standard paket - pretplata         0.00 0.00 0.00
HBO (Cinemax i Digital)         4.19 0.00 4.19
Pozivi u lokalu standardna tarifa 27 01:37:11 102.75 0.0190 1.95 0.00 1.95
Pozivi u lokalu niža tarifa 3 00:55:57 56.3833   0.54 -0.54 0.00
Pozivi ka mobilnim mrežama u CG standardna tarifa 6 00:11:52 13.5 0.1900 2.57 0.00 2.57
Pozivi u medjugradu, niža tarifa 1 00:01:30 1.5 0.0250 0.04 0.00 0.04
Identifikacija dolaznog poziva         0.46 0.00 0.46
Extra TV Start paket         8.50 0.00 8.50
Pozivi ka mobilnim mrežama u CG niža tarifa 2 00:02:08 2.9667 0.0950 0.28 0.00 0.28
ADSL Fl@t 5-pretplata         18.16 0.00 18.16
Informacije o telefonskim brojevima - 1181 2 00:01:19 2   0.44 0.00 0.44
Mjesecna naknada za pristup mreži         5.10 0.00 5.10
Usluge ukupno             61.99
Porez na dodatu vrijednost (PDV) 19%             11.78
Taksa na kablovsku televiziju (ne ulazi u osnovicu za obracun PDV-a)             1.00
Ukupan iznos usluga za navedeni period             74.77
Rate              
Laptop HP ProBook 4730s (rata sa PDV-om)             29.95
Ukupan iznos rata za navedeni period             29.95
Ukupan iznos za navedeni obračunski period             104.72
Vaš prethodni dug             0.00

Ukupan dug

         

104.72

Prezime Ime

TK Centar

801 Podgorica

Iznos za navedeni

Adresa bb

Broj računa

xxxxxxx

obračunski period


Korisnička šifra

xxxxxxx

104.72

81000 Podgorica

Telefonski broj korisnika

020xxxxxx

Datum izdavanja računa

30/09/13

Kontrolni broj 181


Obračunski period

01/09/13

Ukupan dug30/09/13

104.72


Poziv na broj

xxxxxxx

Kontrolni broj 181

Napomena: na navedenom primjeru računa podaci su ilustrativni, a služe u svrhu pojašnjenja i bolje razumljivosti pojedinih stavki računa.

Webshop
login