AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

Pomoć i podrška

Mi smo tu zbog vas.

Koji je pozivni broj za Govornu poštu? Kako da preslušam poruke sa drugog, mobilnog ili fiksnog telefona?
Ako se bira sa svog telefona broj je 14077, a ukoliko pozivate sa nekog drugog (mobilnog ili fiksnog) broja, treba birati 14078, a iz inostranstva +382 14078. Ukoliko ne pozivate sa svog broja, sistem će vas upitati za vaš broj telefona i šifru. Opšta šifra za pristup vašem mail box-u je 0000. Ovu šifru je poželjno promijeniti radi zaštite vaše privatnosti.

Kako se vrši preusmjeravanje svih poziva na Govornu poštu?
GSM kod za preusmjeravanje svih poziva na govornu poštu je *21*067779#(broj telefona).

Koji je broj SMS centra (centra za slanje tekstualnih poruka)?
Broj SMS centra je +38267100100. Korisnik može primati poruke i ako ovaj broj nije unešen.

Koji je kod za otključavanje telefona? Ne misli se na PIN kod i zaključavanje tastature, već na zaštitni kod telefona. To možemo postaviti i ovako:
Ubacio sam SIM karticu i unio PIN kod, ali mi aparat traži još jednu šifru?

Svi telefoni imaju fabrički postavljen zaštitni kod. Ukoliko nije naknadno promijenjen, on za pojedine marke telefona glasi:

 • Motorola: 0000# ili 1234#
 • Ericsson: 0000#
 • Philips: 12345#
 • Nokia: 12345#
 • Panasonic: 0000#
 • Sony: 0000 (ok)

Ne mogu da pozovem nikoga, a mene mogu da dobiju?
Ako je aparat ispravan, najvjerovatnije vam je aktivirana opcija "Call Barring", tj. ograničeno pozivanje. Potrebno je naći ovu opciju u meniju i deaktivirati je ili ukucati sljedeći GSM kod: #330*šifra# i pritisnuti OK.

Ja mogu da pozivam, ali mene niko ne može da dobije?
Ako je aparat ispravan, najvjerovatnije je aktivirana opcija preusmjeravanja dolaznih poziva. Da je deaktivirate, unesite *#21# i pritisnite "yes" (zelena slušalica).

Šta da radim kad mi je kartica blokirana?
Nakon blokiranja kartice, kada se na ekranu ispiše uputstvo “Enter PUK”, za deblokiranje je dovoljno unijeti PUK kod i zatim pritisnuti tarabu #. U situaciji kada to nije precizirano (na ekranu stoji samo “blocked”) potrebno je unijeti sljedeću kombinaciju:
* * 05 * PUK * novi PIN *novi PIN # OK.
U oba slučaja koristimo samo PUK1 sa PIN/PUK kartice.
Ako je PUK broj 10 puta zaredom pogrešno unijet, kartica postaje neupotrebljiva.

Poruke na ekranu telefona.

BLOCKED CONTACT PROVIDER – Sim kartica je blokirana, najčešće pogrešnim unosom PUK-a deset puta zaredom. Provjerite da li je kartica u redu: stavite karticu u drugi aparat; ukoliko i dalje ne radi, uništena je i potrebno ju je zamijeniti.

CARD ERROR ili SIM ERROR (Sim kartica je oštećena) – kartica je uništena i nije više upotrebljiva.

CARD REJECT – Kartica je oštećena ili blokirana.

CHECK CARD/INSERT CARD – Potrebno je provjeriti položaj SIM kartice.

CARD BLOCKED UNBLOCK – Ako se PIN kod unese pogrešno tri puta zaredom, SIM kartica će se blokirati.Potrebno je unijeti PUK kod.

PUK BLOCKED/SIM CARD BLOCK – Ako se PUK kod unese pogrešno deset puta, SIM kartica će biti uništena; potrebno je izvršiti zamjenu.

PHONE LOCK – Aparat je zaključan, potrebno je unijeti UNLOCK CODE koji je spicifičan za različite modele telefona:

 • Motorola: 0000# ili 1234#
 • Ericsson: 0000#
 • Philips: 12345#
 • Nokia: 12345#
 • Panasonic: 0000#
 • Sony: 0000 (ok)

EMERGENCY CALLS ONLY/112 ONLY – Signal ne postoji ili je jako slab, kartica je blokirana unosom PIN ili PUK koda, aparat je u kvaru. Moguće je pozvati samo 112.

Stranica je posljednji put ažurirana 19/10/2011