AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

Fiksna telefonija

Koje su prednosti optike u odnosu na dosadašnje instalacije?

  • Stabilniji servisi, mogućnost veće brzine protoka, mogućnost korišćenja više Extra TV uređaja na jednoj telefonskoj liniji.

Da li je moguće privremeno isključiti telefonski priključak i na koliko dugo?

  • Telefonski priključak se može privremeno isključiti. Broj se stavlja na mini pretplatu, koja se plaća da bi se zadržala parica. Pri tome, broj je isključen u oba smjera u trenutku privremenog isključenja, sto znači da se ne može ostvariti ni odlazni ni dolazni saobraćaj.

Koliko dugo telefonski priključak može imati status "isključenja zbog duga"?

  • Ovaj status broj može imati 120 dana; nakon toga radi se demontiranje broja i dalje podliježe pravnoj proceduri.

Koliko traje proces od momenta davanja zahtjeva za Extra TV/ADSL/Extra Trio?

  • Pokretanje procesa i provjera tehničkih mogućnosti traje okvirno 7-10 radnih dana.