AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

Mobilna telefonija

Koji je pozivni broj za govornu poštu? Kako da preslušam poruke sa drugog mobilnog ili fiksnog telefona?
Ukoliko se bira sa svog telefona broj je 14077, a ako pozivate sa nekog drugog (mobilnog ili fiksnog) broja, treba birati 14078, a iz inostranstva +3826714078. Ako ne pozivate sa svog broja, sistem će vas upitati za vaš broj telefona i šifru.
Opšta šifra za pristup vašem mail box-u je 0000. Ovu šifru je poželjno promijeniti radi zaštite privatnosti.

Kako se vrši preusmjeravanje svih poziva na neki drugi broj?
Univerzalni GSM kod za preusmjeravanje svih poziva je: *21*broj na koji se želi preusmjerenje#OK

Šta da radim kad ne funkcioniše servis ‘Ko me zvao’?
Treba provjeriti da li je aktivirana Govorna pošta, jer jedan servis isključuje drugi.

Ne mogu nikoga da pozovem sa svog pripejd broja, a mene mogu?
Idite na Podešavanja -> Podešavanje poziva i provjerite opciju ‘prikaži moj broj’ (caller ID). Ova opcija treba da bude uključena; sada pokušajte da ostvarite poziv.

Mogu li da aktiviram zabranu poziva i poruka sa određenih brojeva?
Naša mreža ne podržava ovu uslugu; ta mogućnost postoji samo ako aparat ima tu opciju.

Koji je broj SMS centra za slanje tekstualnih poruka?
Idite u ‘Poruke’, zatim odaberite opciju Podešavanje tekstualnih poruka -> Servisni centar i definišite broj +38267100100. Ovaj servisni centar treba da bude definisan kao primarni.

Šta da radim kada mi je kartica blokirana?
Nakon blokiranja kartice, kada se na ekranu ispiše uputstvo “Enter PUK”, za deblokiranje je dovoljno unijeti PUK kod i zatim pritisnuti OK. Zatim se unosi novi PIN i potvrđuje isti PIN. Napomena: Ako je PUK broj 10 puta zaredom pogrešno unijet, kartica postaje neupotrebljiva.

Kako da saznam IMEI broj (serijski broj aparata koji koristim)?
Na displeju kucajte *#06#

Ne mogu da koristim uslugu Pošalji mi kredit postpaid2pripejd?
Pozovite 1500 da provjerite imate li aktivnu uslugu. Provjerite i iznose dopuna, jer ova usluga omogućava dopunu pripejd računa iznosima: 5, 10 ili 20€. Razlog može biti i prekoračenje dnevnog limita dopuna.

Kako da aktiviram uslugu Poziv na čekanju?
Poziv na čekanju je usluga dostupna svim T-Mobile korisnicima. Aktivira se unosom koda *43#

Kako da podesim telefon za korišćenje Interneta na mobilnom telefonu i MMS servisa?
Pozovite 1500, izaberite opciju 3 i dobićete automatska podešavanja servisa za željeni model. Pažljivo pratiti uputstva iz poruka koje dobijete i provjeriti da li u samom telefonu već postoje setovanja na neku drugu mrežu. U ovom slučaju postojeća podešavanja treba izbrisati i ponoviti postupak (zahtjev za podešavanja).
U slučaju da ni tada ne uspijete, posjetite T-Centar, gdje će željeni servisi biti podešeni ručno.

Kako da ručno odaberem mrežu u romingu?
Kad ste u romingu, u podešavanju telefona treba pronaći opciju mreža -> izbor mreže i sa automatskog prebaciti – i potvrditi – opciju Ručno/manuelno traženje. Ovako to izgleda na konkretnim primjerima:
Samsung: Meni – Podešavanja – Mrežna podešavanja – Izaberi mrežu – Ručno – Telefon traži mrežu i nakon prikaza mreža odaberite željenu mrežu.
SonyEricsson: Meni – Podešavanja – Uspostavljanje veze – Mreže za mobilne – Način traženja – Ručno – Izabrati mrežu – Telefon traži mrežu i nakon prikaza mreža odaberite željenu mrežu.
Nokia: Meni – Podešavanja – Povezivanje – Mreža – Izbor operatora – Odabrati ručno – Telefon traži mrežu i nakon prikaza mreža odaberite željenu mrežu.

Putujem u SAD, da li mogu da koristim svoj mobilni uređaj?
Treba da imate 3 Band telefon (900, 1800 i 1900 Mhz).

Da li se poziv ka broju 1500 tarifira iz rominga?
Poziv prema broju 1500 iz rominga se tarifira, bez obzira jeste li postpaid ili pripejd korisnik.