AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

ADSL

Zbog čega ne uspijevam uvijek da ostvarim konekciju nakon dodavanja protoka?

  • Nakon dodavanja Gb-a, potrebno je da odradite rekonekciju (disconnect – connect) ili restart rutera/modema.

Koliko često mogu da mijenjam svoj ADSL paket?

  • Uvijek možete preći iz manjeg u veći, a s većeg na manji paket samo po isteku ugovora.

Ukoliko u toku mjeseca zatražim promjenu ADSL paketa, da li mi tražena promjena važi od dana podnošenja zahtjeva?

  • Vaš zahtjev će se odmah realizovati, ali će traženi ADSL paket biti aktivan od narednog 1. u mjesecu.

Nemam internet konekciju iako je DSL lampica na ruteru upaljena i stabilna?

  • Restartujte uređaj pritiskom na dugme sa zadnje strane, ili isključite kabl za struju par sekundi i ponovo uključite.