AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

BASIC paket

 • Veličina prostora - 100 MB
 • Mjesečni protok - 10 GB
 • Baza podataka
 • Neograničen FTP pristup web serveru
 • Pristup Control Panel-u za administriranje sajta preko weba
 • Web File manager za manipulaciju fajlovima
 • Definisanje zaštićenih direktorijuma sa restriktivnim pristupom
 • Uvid u trenutnu zauzetost zakupljenog prostora, ostvareni saobraćaj
 • Detaljna web statistika
 • Neograničen broj virtuelnih e-mail adresa sa pojedinačnim proslijeđivanjem
 • Postavljanje automatskih odgovora za pojedine virtuelne e-mail adrese
 • Tehnička podrška

Ukoliko koristite Basic hosting na Linux serverima, omogućene su vam dodatne usluge: PHP, mogućnost postavljanja jedne MySQL baze podataka (kreiranje i administriranje putem Control Panel-a) i detaljna web statistika (Webalizer, Analog).

Ukoliko koristite Basic hosting na Windows serverima, omogućene su vam dodatne usluge: Front Page extenzije, ASP.NET, detaljna web statistika (Webalizer, AWStats), registracija ODBC konekcije za podršku MS Access bazi podataka, definisanje virtuelnih direktorijuma i korišćenje help desk-a, online help.

Setup (aktiviranje virtuelnog web servera) uplaćuje se samo jednom, pri aktiviranju ili kasnijem reaktiviranju web sajta.

Jednokratna uplata za Setup iznosi 10.18 €.

Cijena na mjesečnom nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja)

Basic hosting na Linux serverima 6.21 €
Basic hosting na Windows serverima 6.21 

Minimalni zakup Basic hostinga, za slucaj kada se korisnik opredijeli za plaćanje na mjesečnom nivou, je 3 mjeseca.


Cijena na godišnjem nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja)

Basic hosting na Linux serverima 61.01 
Basic hosting na Windows serverima 61.01 


Stranica je posljednji put ažurirana 13/03/2017