top dialup

Dialup ponuda

Pristup preko telefonske linije (dial up) namijenjen je manjim firmama koje uglavnom koriste Internet za razmjenu elektronske pošte i povremeno „listanje“ web stranica.

Dial up Internet korisnici povezani su na Internet telefonskom linijom, odnosno modemom.

Korisnici imaju na raspolaganju dvije mogućnosti plaćanja dial up servisa:

  • Internet paket (kupovina Internet paketa i plaćanje unaprijed)
  • Telefon Net (plaćanje Internet vremena putem telefonskog računa)

Internet paketi

Pravna lica (firme, institucije, organizacije), imaju mogućnost kupovine Internet sati (10, 20, 50, 100 sati), sto im osigurava Internet pristup sa više telefonskih brojeva.

Napomena: Povezivanje na Internet preko telefonske linije uključuje i potrošnju telefonskih minuta, što znači da se uz Internet sate ili pakete dodatno plaćaju i telefonski minuti po lokalnoj tarifi ( potrošnja telefonskih minuta plaća se T-Comu ).

Cjenovnik:

Paketi / trajanje Pravna lica
(PDV uključen)
10 sati / 1 mjesec 5.50 €
20 sati / 1 mjesec 7.90
50 sati / 3 mjeseca 16.85
100 sati / 3 mjeseca 29.89
No Limit / 1 mjesec 69.96
No Limit / 6 mjeseci 349.94
No Limit / 12 mjeseci 700.01

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Iznos možete uplatiti gotovinski ili preko računa.

Broj žiro računa kod Crnogorske Komercijalne banke:

510-505-77

Napomena za plaćanja preko žiro računa:

Sve uplate pristigle sa računa pravnih lica tretiraju se po cjenovniku za pravna lica.

Važno! Ukoliko se prvi put povezujete na Internet potrebno je prvo da otvorite nalog sa vašim korisničkim imenom i lozinkom. Otvaranje naloga je besplatno!

Trajanje novih paketa i email-a

Novi paketi imaju vremensko trajanje, odnosno limit. Za 10 i 20 sati limit je mjesec dana, a za 50 i 100 sati limit je tri mjeseca.

Limit podrazumijeva vrijeme za koje korisnik treba da potroši sate. Ukoliko korisnik nije potrošio sate za vrijeme definisanog limita, a nije u međuvremenu uplatio novi paket, korisnik ostaje bez sati, odnosno sati mu se brišu.

Ukoliko je korisnik uplatio novi paket prije isteka limita za prethodno uplaćeni paket, preostali sati mu se dodaju na novu uplatu, a važeći limit za sve sate koje korisnik ima u tom trenutku se određuje prema paketu koji ima duži limit.

Korisnik u toku jednog mjeseca može uplatiti neograničen broj paketa.

Korišćenje email-a je bez ograničenja. Svaki korisnik može da koristi svoj email nalog i nakon isteka limita paketa.

Ukoliko korisnik ima starih sati na username-u i uplati nove sate koji imaju limit, stari i novi sati se zbrajaju, a limit za potrošnju tih sati je limit poslednje uplaćenog paketa.

Stranica je posljednji put ažurirana 05/07/2013