Digitalna odgovornost

Kao jedna od vodećih kompanija u zemlji Crnogorski Telekom nastoji da bude prisutan u svim oblastima koje su važne za crnogorsko društvo. Pored težnje da korisnicima pružimo najkvalitetnije telekomunikacione servise vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoja zajednice u kojoj poslujemo i čiji smo dio.

Oblasti na koje se fokusiramo su razvoj informacionog društva, zaštita životne sredine i razvoj lokalne zajednice, kroz podršku projektima i saradnju sa neprofitnim organizacijama i institucijama u oblasti kulture, sporta, obrazovanja i ljudskih prava itd.

U periodu od 2006. godine do 2016. godine izdvojili smo 8,5 miliona eura za sponzorstva i donacije. Ulagali smo u zdrastveni sistem, kulturu, obrazovanje, sport, zaštitu životne sredine i druge oblasti. Kroz projekat “Za svako dobro“ podržali smo brojne inicijative i stvorili smo uslove za dalji razvoj inovativnih projekata.

Telekomova misija je jasna i nedvosmislena: „U svijetu brzih promjena mi smo vaš prvi izbor za digitalni način života, gdje god da ste i šta god da radite, sa željom da budemo najbolji”

Osim što korisnicima pruža vrhunske servise koji su kapija u digitalni svijet, kao vodeći broadband provajder u državi, Crnogorski Telekom ima odgovornost u smislu prvog partnera države na njenom putu da postane informaciono društvo. Da bi se omogućilo da internet postane dio svakodnevnog života većine crnogorskih građana, kompanija je pokrenula i realizovala nekoliko projekata u partnerstvu sa relevantnim tijelima i organizacijama-Vladom Crne Gore, obrazovnim institucijama, NVO i itd. Crnogorski Telekom, već deset godina omogućava besplatno korišćenje ADSL interneta svim osnovnim i srednjim školama kao i predškolskim ustanovama u Crnoj Gori.

Zajedno smo sa Vladom Crne Gore, u periodu od 2008. do 2012. godine, realizovali projekat sa ciljem povećanja kompjuterske pismenosti, poboljšanja poznavanja i korišćenja interneta, podizanja opšteg nivoa svijesti o značaju interneta i promovisanja informacione kulture u crnogorskom društvu.

Od 2011. godine, u saradnji sa Nacionalnim parkovima Crne Gore, Telekom pokriva Nacionalne parkove sa bežičnim internetom, kako bi domaćim posjetiocima, ali i stranim turistima boravak u prirodnim rezervatima učinili što prijatnijim.