AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Dividenda 

CT politika dividende

Od 2007. godine Crnogorski Telekom isplaćuje dividendu iz ostavarenog / raspoloživog Neto profita

Godina Ukupna dividenda
u milionima  EUR
Dividenda po akciji
u EUR *
Datum plaćanja
2006 8.3 0.1756 Sep 2007
2007 22.0 0.4656 Sep 2008
2008 9.8 0.2074 Jun 2009
2009 avansna dividenda 50.0 1.0583 Jul 2009
2009 37.0 0.7831 Jul 2010
2010 18.0 0.3810 Jul 2011
2011 16.5 0.3492 Jun 2012
2012 22,9 0,4847 Jun 2013
2013 21,5 0,4551 Jun 2014
2014 21.5 0,4551 Jun 2015
2015 19.2 0,4061 Jun 2016
2017 4.7 0,1001 Jul 2018
2018 4.7 0,1001 Jul 2019
*Bruto dividenda po akciji – porez uključen