nabavka

Upravljanje dobavljačima

Mi radimo zajedno sa našim dobavljačima u partnerskom odnosu. Za naš posao važno je da postignemo najbolje cijene i uslove. Stoga sledeći koraci mogu opisati proces nabavke:

  • Zahtjev od internog klijenta.
  • Objedinjavanje količina i standardizacija nabavljenih materijala i benefita, korišćenje metode elektonskog zahtjeva za informacijama (e-sourcing).
  • Najbolje cijene i uslovi biće obezbijeđeni kroz stratešku nabavku.
  • Operativna nabavka postiže visoke performanse i efikasnost u kompletnom lancu nabavke slanjem elektronskih izvršenja narudžbi i vodeći računa o isporuci.
  • Održavanje partnerskog odnosa sa dobavljačima tokom i nakon procesa nabavke.
  • Odabir ponuđača znači odabir ponuđača u skladu sa našim potrebama.
  • Procjena dobavljača obavlja se konzistentnim mjerama i sistematičnim ocjenjivanjem.
  • Prihvata se najbolje procijenjena ponuda.