Donatorske linije

Telekom je u decembru 2016, u saradnji sa Fondacijom “Budi human” pokrenuo sms donatorsku liniju 14543 za pomoć građanima Crne Gore kojima su potrebna sredstva za liječenje, a koja nijesu u mogućnosti ostvariti kroz redovan zdrastveni sistem. Riječ je o projektu koji je dobio podršku u okviru Telekomove inicijative “Za svako dobro” i koji je zamišljen kao platforma za povezivanje donatora i građana kojima je pomoć potrebna. U februaru 2017. otvorena je i linija 1511 za potrebe prvog crnogorskog Teletona.

U decembru 2010. godine Telekom je otvorio donatorsku liniju, putem koje su crnogorski građani ostvarili preko 37.000 poziva u Telekomovoj mreži, a i donirao 25.000 € pomoći građanima koji su pogođeni velikim poplavama.

Donatorska linija je otvorena i u februaru 2012. godine, putem koje su crnogorski građani ostvarili preko 11.000 poziva, a Telekom je donirao 10.000 € pomoći građanima ugroženim obilnim sniježnim padavinama i olujnim nevremenom koje je zadesilo veliki broj crnogorskih opština.

Donatorska SMS linija je otvorena u maju 2014. godine, putem koje su građani Crne Gore poslali preko 100.000 poruka u Telekomovoj mreži, i na taj način pokazali svoju solidarnost i pomogli stanovnicima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pogođenim poplavama.

Crnogorski Telekom je u septembru 2015. godine otvorio donatorsku liniju za prikupljanje pomoći za migrante u Jugoistočnoj Evropi, koji su u ljetnjim mjesecima 2015. godine u velikom broju prolazili kroz zemlje u regionu, tražeći azil u zemljama EU.