AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Dušan Banović

content\images\vladanpekovic

Dušan Banovic je rođen 1978. godine.
Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne
Gore. Svoju karijeru je započeo u Internetu Crna Gora još kao student 2000.
godine i obavljao je različite funkcije u tehničkom sektoru. Od kada je
Internet Crna Gora postao integralni dio Telekoma, obavljao je različite
menadžerske funkcije u odjeljenjima za tehnologiju i korporativnu strategiju.
2012. godine imenovan je za direktora marketinga za poslovne korisnike, koju je
veoma uspješno obavljao u periodu od tri godine. 2015. godine postaje direktor
za B2B segment poslovanja i operativnu izvrsnost, a početkom 2017. godine
postaje odgovoran i za domen koorporativne strategije i interne komunikacije
kao direktor za B2B segment i strategiju. 2017. godine preuzima odgovornost za
B2C segment poslovanja i postaje član Menadžment komiteta, a od 2018. zadužen je i za brigu o korisničkom iskustvu.