nabavka

e-Nabavka

Sektor nabavke koristi alate i sredstva elektronske nabavke. Cilj je da se smanje troškovi procesuiranja, obezbijedi visoka transparentnost, eliminiše papirologija, skrati procedura kupovine, itd.

Aplikacija Enterprise Sourcing Cockpit koristi se u proceduri elktronskog odabira dobavljača. Koristi se u cijeloj grupi Deutsche Telekom AG. Više informacija o tome možete naći u dijelu e-Sourcing.

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013