nabavka

e - Sourcing

e – Sourcing (u slobodnom prevodu elektronski tender) može se definisati kao korišćenje alatki koje podržavaju i optimizuju benefite proistekle iz procesa strateškog odabira dobavljača.

Osnovne informacije o sistemu koji koristi grupa Crnogorski Telekom za izvršavanje elektronskih tendera.

  • e-Sourcing – 2 glavna dijela:
    1. elektronski RFx
    2. elektronske aukcije
  • mogućnost korišćenja 10 različitih jezika
  • ponude se daju putem Interneta, dok je pristup svim korisnicima omogućen kroz unos korisničkog imena i šifre
Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013