Elektro magnetno polje i javno zdravlje

Imajući u vidu činjenicu da se regulatorna i društvena načela razlikuju od zemlje do zemlje, tako su i u radu članica mobilnih operatora DT grupe potrebne različite nacionalne strategije za implementaciju efikasnih i svrsishodnih smjernica vezanih za uticaj elektro-magnetnog zračenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ono što je u svim nacionalnim strategijama zajedničko u tom pogledu je posvećenost principima tranparentnosti, informisanosti, saradnji i aktivnom učešću po pitanjima vezanim za ovu oblast.

Crnogorski Telekom (CT) je prepoznao istinsku brigu javnosti o uticaju mobilnih komunikacija, kako mobilnih terminala, tako i baznih stanica, na zdravlje i životnu sredinu. Imajući u vidu veliki broj lokacija baznih stanica i stotine hiljada korisnika, CT je spreman da na otvoren i konstruktivan način izađe u susret zahtjevima javnosti po pitanjima koja se odnose na uticaj na zdravlje i zaštitu životne sredine.

Uz brojne aktivnosti na našem tržištu CT ima i aktivnu ulogu u javnom dijalogu o uticaju elektromagnetnog polja. Zajedno sa ostalim operatorima, Vladom i naučnim institucijama, CT podržava nezavisne naučne studije koje se odnose na istraživanja u vezi sa uticajem elektromagnetnog polja na zdravlje, aktivno učestvuje u savjetovanju, komunikaciji i informisanju javnosti, kao i ostalih ključnih subjekata na svim nivoima društva.

Transparentnost

  • CT je ustanovio interne odgovornosti i postupke vezane za žalbe i upitnike o uticaju tehnologije na zdravlje i životnu sredinu i druga slična pitanja
  • CT je svjestan velikog interesa javnosti u pogledu mobilnih komunikacija. U cilju potpune transparentnosti CT podržava ideju o nacionalnoj bazi podataka koja bi sadržala bazne stanice, ali i sve druge izvore EM zračenja
  • Sve bazne stanice CT su u skladu sa nacionalnim pravilnikom o uticaju nejonizujućeg zračenja, kao i sa smjernicama Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection – ICNIRP). U cilju unapređivanja transparentnosti, CT posjeduje za svaku baznu stanicu Potvrdu o usklađenosti (Declaration of Compliance).

Informisanje

  • U cilju obraćanja najširoj javnosti, CT slijedi proaktivnu komunikacionu strategiju i teži ostvarivanju saradnje sa svim zainteresovanim stranama. Takođe, CT ohrabruje organe vlasti na svim nivoima da sarađuju sa mobilnom industrijom i da ustanove sopstvene programe za obraćanje javnosti.
  • CT svojim korisnicima pruža proizvođačke informacije o SAR vrijednostima mobilnih terminala iz ponude, kako na svom web sajtu, tako i na svim CT prodajnim mjestima.

Saradnja

  • CT sarađuje sa lokalnim organima vlasti u rješavanju pitanja građana koja se odnose na razvoj mreže i izbor lokacija za bazne stanice. U cilju pomaganja lokalnim vlastima CT daje sve relevantne informacije o našim mrežama.
  • CT teži saradnji sa lokalnim organima vlasti, i naš je cilj da se postigne zajednički dogovor o lokacijama baznih stanica kadgod je to moguće.
  • CT teži da minimizuje vizuelni uticaj baznih stanica i uticaj cjelokupne mreže na krajolik, odnosno izgled gradskih područja.

Promocija nauke

  • CT u potpunosti podržava napredak naučnih saznanja o uticaju EM zračenja na zdravlje i doprinosi nezavisnim istraživačkim programima.
  • CT snažno vjeruje da bi granične vrijednosti izloženosti elektro-magnetnom polju trebale da budu zasnovane na naučno potvrđenim i priznatim istraživanjima, kao i da bi trebalo da budu pod stalnom kontrolom. Uz to, CT i sam prati i procjenjuje najnovija naučna otkrića iz ove oblasti.

Rezime
Preduzimajući ovakav pravac aktivnosti, CT ide korak dalje od zakonskih zahtjeva. Uvjereni smo da su naši resursi i troškovi u tom smjeru dobro investirani, jer ove aktivnosti doprinose našoj korporativnoj društvenoj odgovornosti i održivom razvoju. Brojnost mobilnih korisnika i baznih stanica obavezuje CT na predanost optimizaciji korišćenja mobilnih komunikacija i istovremeno smanjivanje potencijalnih rizika na najmanju moguću mjeru.

To je naše uvjerenje i naš cilj.