nabavka

Elektronske aukcije

Elektronska aukcija je sredstvo kojim se dolazi do najbolje ponude za određene robe ili usluge dok svaki od učesnika unosi svoju ponudu elektronski i reaguje na trenutno najbolju ponuđenu cijenu tokom trajanja aukcije.
Prednosti za naručioca i učesnike aukcije

  • Povećanje efikasnosti procesa – ušteda
  • Pregovori sa više dobavljača istovremeno u kraćem vremenskom periodu
  • Nalaženje najbolje cijene na tržištu
  • Transparentnost procesa i dokumentacije
  • Mogu se dobiti informacije o mogućnostima konkurencije.

Za više informacija o elektronskim tenderima i aukcijama kontaktirajte nas email-om.

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013