AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

EN paket

Tarifiranje poziva na 1 sekund.

Cjenovnik poziva ()  07-19h  19-07h
Lokal 0,01  0,01
Međugrad 0,01 0,01
Mobilne mreže CG 0,05 0,03
Ostale fiksne mreže u Crnoj Gori 0,03
Mjesečna naknada za pristup mreži 6,17
Međunarodni pozivi () ka fiksnim mrežama
(0-24h)
 ka mobilnim mrežama
(0-24h)
Zona 0 - Srbija 0,12 0,21
Zona I - Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija) 0,12 0,27
Zona II - Evropa 0,11 0,21
Zona III - SAD i Kanada 0,06 0,06
Zona IV - Ostatak svijeta (Sve zemlje koje ne pripadaju zonama 0, I, II i III) 0,37 0,55
Sateliti 0,73 0,73

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. Tarifni interval 1 sekund.