nabavka

Usklađenost sa etičkim principima je u osnovi našeg poslovanja

Poslovanje Crnogorskog Telekoma je zasnovano na integritetu, poštovanju i usklađenosti sa zakonima. Usklađenost je za nas od ključne važnosti. Ukratko, za nas usklađenost znači- jasna pravila i ispravnost. U Crnogorskom Telekomu usklađenost poslovanja obuhvata poštovanje zakona, kompanijskih internih politika i etičkih principa.

Osnovni elementi našeg sistema za usklađenost poslovanja su sljedeći:

Prevencija
Prije svega, naš cilj je da spriječimo kršenje pravila. Unaprjeđenje kulture usklađenosti i poznavanje principa kod naših zaposlenih podstičemo pomoću obuka, komunikacije i dijeljenja informacija. Dodatno, zaposleni mogu tražiti savjet I odgovore na konkretna pitanja putem konsultativnih usluga “Ask me!”

Identifikacija/prepoznavanje
Crnogorski Telekom koristi portal za prijave koji je uspostavio Deutsche Telekom. Pored toga, u kompaniji imamo interni kanal za prijem informacija od zviždača. Bilo ko može da obezbijedi anonimnu dojavu o potencijalnim kršenjima pravila usklađenosti. Ovako dobijene informacije se tretiraju sa strogom povjeriljivošću, a detaljniju istragu sprovode posebno obučeni zaposleni. Sigurnost I transparentnost naših poslovnih procesa obezbjeđujemo I putem redovnih revizija.

Odgovor
Imamo jasna pravila šta je dozvoljeno a šta nije. Ispravno ponašanje se cijeni, dok se kršenje pravila ne toleriše. Sistematski nadgledamo potencijalna kršenja pravila, i planiramo adekvatne sankcije.