AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

POPUST NA EXTRA TRIO PRETPLATU!

  • - Za nove korisnike interneta ili Extra TV-a: 25% popusta 24 mjeseca.
  • - Ako uzmete oba servisa, birajte: 50% popusta godinu dana, ili 25% popusta svih 24 mjeseca

Ugovori se potpisuju na 24 mjeseca. Ponuda traje do 1. 2. 2020.

Extra Trio paketi

Extra Trio

Komfor paket
neograničeni pozivi u Telekom fiksnoj mreži

Bakar 4/1 Mbps

Extra TV:
Osnovni paket sa 105 kanala i Arena sport paket

29,39 € mjesečno

Extra Trio
turboDSL

Komfor paket
neograničeni pozivi u Telekom fiksnoj mreži

VDSL 20/2 Mbps

Extra TV:
Osnovni paket sa 105 kanala i Arena sport paket

29,39 € mjesečno

Extra Trio
Optika

Komfor paket
neograničeni pozivi u Telekom fiksnoj mreži

Optika 40/4 Mbps

Extra TV
Osnovni paket sa 105 kanala i Arena sport paket

29,39 € mjesečno

Previous Next

POVOLJNOSTI ZA NOVE KORISNIKE

BESPLATNA OPREMA
BESPLATNA INSTALACIJA
50% ili 25% POPUSTA

za nove korisnike interneta i/ili Extra TV-a