AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

PROMOTIVNO 50% popusta na sve Extra Trio pakete tokom prvih 12 mjeseci

Važi za nove korisnike interneta i Extra TV-a, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca. Ponuda traje do 30. juna 2019.
Extra Trio paketi

Extra Trio

Komfor paket
neograničeni pozivi u Telekom fiksnoj mreži

Bakar 4/1 Mbps

Extra TV:
Osnovni paket sa 93 kanala i Arena sport paket

29,39 € mjesečno

Extra Trio
turboDSL

Komfor paket
neograničeni pozivi u Telekom fiksnoj mreži

VDSL 20/2 Mbps

Extra TV:
Osnovni paket sa 93 kanala i Arena sport paket

29,39 € mjesečno

Extra Trio
Optika

Komfor paket
neograničeni pozivi u Telekom fiksnoj mreži

Optika 40/4 Mbps

Extra TV
Osnovni paket sa 93 kanala i Arena sport paket

29,39 € mjesečno

Previous Next

POVOLJNOSTI ZA NOVE KORISNIKE

BESPLATNA OPREMA
BESPLATNA INSTALACIJA
EXTRA TV I INTERNET

50% POPUSTA prvih 12 mjeseci za nove korisnike interneta i Extra TV-a
Opširnije