top dopunaETV

EXTRA TV dopuna

PREPAID DOPUNE PREKO EXTRA TV-A.

Jednostavno baratajući daljinskim upravljačem Extra TV-a možete dopuniti prepaid račun korisnika Telekom mobilne mreže. U ovoj priči, mogući iznosi dopuna su 2 € i 5 €.

Prepaid korisnici čiji je račun dopunjen preko Extra TV-a dobijaju:

  • 2 dana besplatnih poziva ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži za dopunu od 2 €
  • 5 dana besplatnih poziva ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži za dopunu od 5 €

Besplatni pozivi počinju da važe nakon što korisnik primi SMS obavještenje o izvršenoj dopuni. Primjenjuje se politika fer korisćenja: prepaid korisnik na raspolaganju ima 1.000 besplatnih minuta; nakon toga saobraćaj se obračunava prema cjenovniku Telekoma.

Provjera preostalih minuta: pozovite besplatno *122*10# ili pošaljite poruku sa tekstom MINUTI na 1467.

Extra TV dopuna prepaid Data kartice
Kada dopunjavate prepaid internet račun za Mobilni Internet, iznos dopune je 5 €.

Kome je namijenjena usluga?
Extra TV dopunu mogu koristiti korisnici Extra TV servisa (fizička lica) koji redovno plaćaju svoje račune i nemaju aktiviranu uslugu ograničenja računa. Extra TV dopuna nije dostupna pravnim licima i ne važi za Holiday prepaid paket.

Praktični detalji
U Extra TV Meniju pronađite uslugu i pratite instrukcije: Meni/Servisi fiksne mreže/Prepaid dopuna.
Prilikom svake dopune prepaid računa preko Extra TV-a biće vam zatraženo da unesete PIN koji vam je dodijeljen prilikom aktivacije Extra TV servisa, osim ako ste sami deaktivirali PIN.

O izvršenoj dopuni korisnik usluge će biti obaviješten Extra TV porukom, a prepaid korisnik čiji je račun dopunjen SMS-om. Dopune se plaćaju preko računa za Telekom fiksnu mrežu.

Da li postoji limit za prepaid dopune?
Da, maksimalan mjesečni iznos dopuna zavisi od prosječnog mjesečnog računa za usluge Telekom fiksne mreže:

- iznos računa manji od 15 € - maksimalna mjesečna dopuna je 5 €
- račun od 15 € do 30 € - maksimalna mjesečna dopuna je 10 €
- račun iznad 30 € - maksimalna mjesečna dopuna je 20 €

I prepaid korisnik ima limit. Na njegov broj može biti izvršena samo jedna dopuna dnevno, bez obzira na visinu dopune.

Još ponešto...
Za dopunu računa korišćenjem usluge Extra TV dopuna, prepaid korisnik ne ostvaruje pravo na Ritam klub dukate.

Uslovi dopune prepaid računa putem Extra TV

Webshop
login