top odnosi sa investitorima

Finansijski izvještaji

Na ovim stranicama možete pronaći konsolidovane finansijske izvještaje i izvještaje nezavisnog revizora grupe Crnogorskog Telekoma, kao i finansijske izvještaje Crnogorskog Telekoma a.d

Konsolidovani Godišnji izvještaji