AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top gps pracenje

GPS praćenje vozila

Praktičan i jednostavan način da u svakom trenutku imate uvid u situaciju na terenu.

Usluga GPS praćenje vozila omogućava:

 • Uvid u tačnu poziciju i status svih vozila vaše firme u svakom trenutku: trenutna lokacija, smjer kretanja, brzina, pređeni kilometri, trajanje vožnje i parkiranja, vrijeme događaja;
 • Praćenje velikog broja vozila u realnom vremenu;
 • Izračunavanje distanci;
 • Pretraga istorije po datumu i satnici.

Mapama su pokrivene kompletne putne mreže u Crnoj Gori, Srbiji i Evropi.

Podaci o vozilu se prenose pomoću sistema globalnog pozicioniranja, mreže mobilne telefonije (GSM/GPRS) i interneta.

Vaš pouzdan partner

GPS praćenje vozila idealna je usluga za poslovne korisnike koji žele da pojačaju sigurnost i kontrolu vozila, a time dodaju efikasnost svom poslovanju.

Nudimo vam:

 • GPS uređaje koji podržavaju SMS/GPRS komunikaciju;
 • web aplikaciju za praćenje kretanja vozila i trenutne lokacije u realnom vremenu na detaljnim digitalnim mapama.
 • Aplikaciji možete pristupiti sa bilo kog računara koji je povezan na internet. Uputstvo za instalaciju
 • Mobilnu aplikaciju za Android uređaje možete preuzeti sa Play Store-a. 

Uređaj za lociranje se ugrađuje u vozilo i zatim se vrši razmjena podataka između vozila i kontrolnog centra.

Uvijek ćete imati:

 • preciznu informaciju o dolasku i odlasku sa i do određene lokacije;
 • izvještavanje o istoriji kretanja vozila, slanje upozorenja (npr. u slučaju napuštanja T-Mobile mreže u Crnoj Gori, neodgovarajuće brzina vozila...).

Ponuda uključuje i obuku operatera za korišćenje softwerskog paketa.

Cijena usluge

 • GPS praćenje vozila
 • Mjesečna fiksna naknada uključuje: GPS uređaj, instalaciju i SIM karticu 5,92 €.
 • Mjesečna pretplata: 8.50€
 • Cijene su bez PDV-a.
 • Ugovor se potpisuje na 24 mjeseca.
 • Usluga je sa fiksnom mjesečnom pretplatom. Pretplata uključuje SMS i GPRS saobraćaj* na teritoriji Crne Gore, kao i održavanje web aplikacije.
 • Troškovi rominga nijesu uključeni u mjesečnu pretplatu i dodatno se obračunavaju.

Roming je potrebno aktivirati. Biće vam aktivirana usluga ’’Moj svijet’’ uz koju imate povoljniju i jedinstvenu cijenu GPRS saobraćaja u romingu.

*Primjenjuje se politika fer korišćenja: 2GB GPRS saobraćaja i 100 SMS poruka unutar T-Mobile mreže u Crnoj Gori.

Stranica je posljednji put ažurirana 12/03/2015