AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU


HBO GO opcija


5,99 € mjesečno

Korisnici fiksnog i Mobilnog interneta HBO GO opciju mogu aktivirati / deaktivirati isključivo preko Telekom ME aplikacije. Tu se uvijek može provjeriti i aktivacioni kod.

Kad aktivirate HBO GO opciju dobićete aktivacioni kod koji koristite prilikom registracije na HBO GO servis. Pristupate mu na stranici www.hbogo.me ili preko Android ili iOS aplikacije. HBO GO nudi veliki izbor serija i filmova koje, nakon registracije i unošenja aktivacionog koda, možete gledati na svom računaru, smart TV-u, tabletu ili mobilnom telefonu.

HBO GO opcija je dostupna korisnicima fiksnog interneta, i to: korisnicima Extra Duo paketa, ADSL Basic i Flat, kao i Optika paketa. Opcija je dostupna i korisnicima paketa Mobilni Internet Libero Plus.