AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

IMS

IP Multimedia Subsystem

IMS (IP Multimedia Subsystem), što već ukazuje na to da telefonski priključak postaje mnogo više od onoga na šta smo navikli. To je sistem koji nudi neograničenu mogućnost integracije različitih multimedijalnih servisa zasnovanih na IP tehnologiji, među kojima je i govorni servis.

Unapređenje i prelazak sa dosadašnjeg klasičnog telefonskog servisa na servis zasnovan na IMS mreži je evolutivno značajniji korak od onog koji je napravljen 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, kada smo prešli sa analogne na digitalnu telefoniju.

Trenutne povoljnosti za IMS korisnike:

  • besplatan terminalni uređaj koji omogućava bežični internet korišćenjem WiFi tehnologije
  • jednostavna aktivacija broadband servisa
  • mogućnost korišćenja dva broja i dvije linije
... I drugi servisi koji su ranije tretirani kao dodatni, a u IMS-u postaju standardni.

Budućnost telekomunikacija je usmjerena ka razvoju i korišćenju mreža zasnovanih na Internet protokolu. Crnogorski Telekom razvija svoje servise u tom smjeru.

Kako bismo omogućili upotrebu telefonskog servisa posredstvom IMS sistema, započeli smo proces modernizacije fiksne telefonske mreže 2011. godine, a 2012. je počelo prebacivanje korisnika. U ovom trenutku polovina naših aktivnih korisnika koristi IMS tehnologiju. Projekat modernizacije telefonske mreže biće završen 2015. godine, do kada će svi korisnici Crnogorskog Telekoma biti prebačeni na novu platformu.

Uputstvo za samoinstalaciju - ADSL
Uputstvo za samoinstalaciju - Extra TV