AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

E-račun

Primajte vaše račune na email.

Vaš Telekom mobilna mreža i/ili Telekom fiksna mreža mjesečni račun možete primati na email. Sigurno je i efikasno.

Nema više iščekivanja računa. Račun će stizati direktno na vašu e-mail adresu početkom svakog mjeseca. Možete ga sačuvati u memoriji računara, tako da vam je u svakom trenutku dostupan.

Aktivirajte uslugu!

Uslugu primanja elektronskog računa je potrebno aktivirati. Pogledajte sve detalje na temu Telekom mobilna mreža ili Telekom fiksna mreža i aktivirajte uslugu.

Stranica je posljednji put ažurirana 06/02/2014