nabavka

Infrastruktura

Crnogorski Telekom u kontinuitetu ulaže u svoju infrastrukutu kako bi korisnicima ponudio najsavremenije servise i time omogućio visokokvalitetne proizvode i usluge. Razvoj pristupne mreže je od strateške važnosti za dalje unapređenje servisa koje kompanija nudi. U skladu sa vizijom kompanije da bude prvi izbor korisnika u digitalnom načinu života, poseban akcenat je stavljen na moderne tehnologije koje pružaju širokopojasni pristup internetu, i to:

FTTH – kao najvažniji strateški projekat kompanije. Telekom je prvi u Crnoj Gori, još 2009. godine, ponudio korisnicima ultrabrzu komunikaciju preko optičke infrastrukture. Riječ je o premium servisu, koji nudi najsavremeniji način prenosa podataka. Uslovi za korišćenje FTTH servisa su obezbijeđeni za 80% stanova u urbanim sredinama i 35% domaćinstava na nacionalnom nivou.
VDSL – predstavlja novu generaciju u tehnologiji prenosa podataka koja koristi infrastrukturu bakarnih parica i obezbjeđuje značajno kvalitetniji internet pristup (brzine i do 10 puta veće u poređenju sa ADSL). Od prve polovine 2017. godine VDSL signal pokriva cijelu teritoriju Crne Gore.
LTE (4G) - Crnogorski Telekom je na aukciji za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za mobilnu mrežu 2016. godine, obezbijedio najznačajnije resurse za budući razvoj mobilne mreže, što je kompaniji omogućilo superiornu pokrivenost i kvalitet LTE servisa. Telekom je ovim učvrstio tehnološko liderstvo u Crnoj Gori i omogućio korisnicima mobilni internet najvećeg kvaliteta. Već na početku 2017. godine 4G signalom je pokriveno preko 95% naseljene teritorije Crne Gore.

Takodje, Telekom je prvi operator koji je, već u 2016. godini pustio u komercijalni rad sljedeću generaciju LTE mreže LTE-A (4G+) koja povećava kapacitete i omogućava brzine do 300Mbps i 450Mbps. 

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013