Inkluzija osjetljivih grupa

Crnogorski Telekom u kontinuitetu radi na unapređenju položaja i postizanju većeg zadovoljstva osjetljivih grupa, kroz niz projekata koje kompanija podržava i benefita koje kreira.

Od ukupno 16 podržanih projekata na konkursu “Za svako dobro“ u protekle 3 godine, 8 projekata su doprinijela inkluziji osjetljivih grupa.

Kroz ovaj konkurs omogućili smo:

  • Specijalističku podršku za 22 djece u okviru „Dnevnog boravka za djecu sa intelektualnim smetnjama i autizmom“ u Podgorici. Projekat je realizovalo Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „STAZE“.
  • Pohađanje radionica za šivenje i radionica za sito štampu i grafički dizajn za 12 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja, a koje su u riziku od siromaštva ili su samohrane majke. Ovaj projekat je realizovao NVO Centar za ženska prava.
  • Ažuriranje aplikacije koja prikazuje pristupačnost javnih institucija za osobe sa invaliditetom, sa podacima iz 5 crnogorskih opština, koje do sada nisu bile obuhvaćene aplikacijom. Na ovaj način, po prvi put će se na jednom mjestu naći svi objekti u Crnoj Gori koji su pristupačni za lica sa invaliditetom. Projekat je realizovan od strane NVO Udruženje paraplegičara Podgorica.
  • Uključivanje 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju u lokalnu zajednicu kroz druženje sa oko 150 volontera iz osnovnih i srednjih škola u Bijelom Polju. Projekat je realizovalo Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „OAZA“ Bijelo Polje.

U 2016. godini, na konkurs „Za svako dobro”, su nagrađena tri projekta od posebne važnosti za zajednicu, čiji je cilj stvaranje jednakih mogućnosti za sve. Projekti koji su nagrađeni u 2016. godini su: “Jednaka šansa za sve” (NVO Budi human), “Sunce tebi, sunce meni” (Fondacija Ognjen Rakočević), i “Zajedno - do logopedskog kabineta” (NVO Udruženje roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Nova nada-new hope").

Crnogorski Telekom obezbjeđuje posebne benefite za osobe sa invaliditetom kao i za udruženja koja štite prava lica sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom imaju pravo na popust u fiksnoj telefoniji, popust za ADSL kao i popust za mobilni internet. Udruženja koja okupljaju i štite prava ovih lica imaju pravo na besplatni ADSL internet, kao i na popuste za korišćenje fiksne i mobilne telefonije.

Kompanija je 2009. godine organizovala internet kurseve za skoro 300 penzionera u 12 crnogorskih opština, u okviru partnerskog projekta Crnogorskog Telekoma i Vlade Crne Gore, koji je za cilj imao podizanje nivoa informatičkog znanja. Polaznici kurseva su uspješno savladali osnove rada na računaru, kao i upotrebu interneta.

Telekom je podržao pripadnike starije generacije i kroz projekat NVO Naše doba, koje je nagrađeno na konkursu „Za svako dobro“. Ovo udruženje je pokrenulo prvi crnogorski sajt posvećen starijim građanima http://nasedoba.me/ , sa ciljem da ih podstakne da se više uključe u digitalno društvo, kao i da poveća informisanost crnogorske javnosti o pitanjima starije generacije.