AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top gps pracenje

INSTALACIJA softwear-a MOBTRACK:24
za računar

Aplikaciju možete instalirati na sljedeći način:

1. Otvorite Internet Explorer.

2. Kopirajte ili ukucajte link za instalaciju sa servera naših partnera http://ms.cr.rs/mobtrack24/publish.htm ili jednostavno ovdje kliknite na njega (možda se u tom slučaju uključi neki drugi Internet browser, na primjer MozillaFirefox, ali je cio postupak ipak sigurniji i jednostavniji korišćenjem Internet Explorer-a).

3. Na stranici koja se pojavi kliknite na Install (da biste instalirali .NET Framework 2.0 i Crystal Reports for .NET Framework 2.0, ukoliko ne postoje na sistemu, a koji su preduslov za rad aplikacije).

4. Poslije instalacije ovih platformskih softvera možete instalirati aplikaciju sa adrese naših partnera http://ms.cr.rs/mobtrack24/publish.htm tako što će te kliknuti na Launch.

5. U prozoru koji se pojavi, kliknite na dugme Install.

6. Nakon par minuta (u zavisnosti od brzine vašeg interneta) pokrenuće se aplikacija i dobićete ekran za logovanje na sistem. 


Napomena:

Za WIN7 32bit-ne operativne sisteme potrebno je instalirati CrystalReports sa adrese:
http://www.mobtrack24.com/download/CRRedist2005_X86.msi

Za sve 64bit-ne operativne sisteme potrebno je instalirati CrystalReports sa adrese:
http://www.mobtrack24.com/download/CRRedist2005_X64.msiUkoliko vam bude potrebna tehnička podrška, možete se obratiti na e-mail adresu naših partnera mobtrack24@mobilesolutions.rs.

Molimo da nam pošaljete i povratnu informaciju o uspješnosti procedure instalacije klikom na neki od sljedećih linkova: