AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

IntegriBiz

Rješenja prilagođena posebnim programskim ili aplikativnim potrebama određene kompanije ili određenom tipu kompanija.

  • prodaja i održavanje programa specijalno namijenjenih prirodi vašeg poslovanja
  • razvijanje aplikacija
  • standardizacija sistema poslovanja
Stranica je posljednji put ažurirana 20/12/2011