AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

IntegriDesk

Rješenja koja omogućavaju integraciju softvera i hardvera na radnom mjestu. Uglavnom se baziraju na prodaji i održavanju personalnih računara. Pored toga, u prodaji su i:

  • Windows i MS licence
  • antivirs programi
  • periferalni uređaji kao sto su printeri i multifunkcionalni uređaj
  • konsultantske usluge od strane stručnog tima – rješenja po mjeri i uvijek moguća nadogradnja (skalabilnost)
  • konstantna i proaktivna briga o implementiranom rješenju podrška po principu 24x365, uz garantovani SLA

Među IntegriDesk rješenjima preovladava HP brend za računarsku opremu (PC, Laptop, Štampači); Microsoft za operativni sistem i Office pakete; Symantec za antivirus program (NIS 2012).

integriDesk

Stranica je posljednji put ažurirana 20/12/2011