AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

IntegriNet

Rješenja koja se baziraju na razvijenoj komunikaciji i povezanoj mrežnoj infrastrukturi, kako WAN tako i LAN segmenta – od opreme do linka i održavanja kompletnog rješenja.

Sve ICT (informaciono-komunikacione tehnologije) usluge prilagođene obimu i vrsti komunikacije koju vaša organizacija zahtijeva.

Dizajn, implementacija i održavanje LAN i WAN mreže:

  • implementacija računarske mrežne opreme (Managed servisi)
  • implementacija IP/VPN L3 mreža
  • implementacija wireless (bežičnih) mreža (Managed WLAN)
  • implementacija “Firewall” sistema (Managed Firewall) uz kompletnu integraciju sa standardnim servisima kao što su: Internet Iznajmljene Linije, ADSL, Mipnet linije, 3G, Optika (FTTH), Max telefonija...

Konsultantske usluge od strane stručnog tima – rješenja po mjeri i uvijek moguća nadogradnja (skalabilnost).

Konstantna i proaktivna briga o implementiranom rješenju.

  • podrška po principu 24x365 uz garantovani SLA
Stranica je posljednji put ažurirana 20/12/2011