AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija poslovni

Klasične vrijednosti: neprolazni šarm fiksnog telefona

Ubjedljivo najpovoljniji pozivi prema Evropi, već od 2 centa/min.

Moda se mijenja, stvari ulaze i izlaze iz trenda, ali jedno je sigurno – fiksni telefon nikad ne izlazi iz mode. Uz opcije Srbija, Zona I i Zona II pozivi ka fiksnim brojevima u ovim internacionalnim zonama su najpovoljniji.

Opcije uključuju određeni broj minuta za pozive prema određenim destinacijama:

Mjesečna pretplata 5.17 € 10.24 € 20.57 €
Opcija Srbija 50 min 120 min 250 min
Opcija Zona I 50 min 120 min 250 min
Prosječna cijena poziva 0.103 €/min 0.085 €/min 0.082 €/min
Opcija Zona II 50 min 150 min 1000 min
Prosječna cijena poziva 0.103 €/min 0.068 €/min 0.021 €/min
Još jedna dobra vijest! Sve cijene važe u svako doba dana i noći.

Izaberite svoju opciju i aktivirajte je!

Pozovite 1500, Kontakt centar, i zatražite aktivaciju neke od opcija – ili više njih. Opcije ostaju aktivne dok ih sami ne deaktivirate.

Internacionalna zona I – Region: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija.
Internacionalna zona II – Evropa.

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.