AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top max telefonija

Internet portali i napredne usluge

Neke od naprednih usluga MAX telefonije su:

  • Kreiranje korisničkih grupa
  • Definisanje zabrane poziva prema određenim destinacijama
  • Brzo biranje
  • Napredno preusmjeravanje poziva
  • Konferencijski poziv
  • Zabrana prikaza vašeg broja po pozivu

Cijela usluga se administrira na administratorskom portalu, a svaki zaposleni ima svoj korisnički portal. Administrator održava uslugu i korisnicima dodjeljuje opcije, stavlja zabrane, kreira nove zaposlene, briše zaposlene, kreira grupe, kreira novog administratora...

Lični portal koristi zaposleni za administraciju svog servisa. Uz pomoć ovog portala, svaki korisnik može aktivirati i deaktivirati neke dodatne usluge, ostvariti poziv samo klikom na ime ili broj, ažurirati listu kontakata (ličnih i korporativnih), pratiti propuštene pozive ili uključiti napredno preusmjeravanje poziva.

Pristup ličnom portalu dodjeljuje se svakom telefonu, bez obzira da li je IP ili analogni telefon. Portal je dostupan s bilo koje lokacije, potrebno je samo da imate internet.

Stranica je posljednji put ažurirana 22/05/2013