AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top odnosi sa investitorima

Održana redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

Podgorica, 30. 5. 2019.

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d, održanoj u Podgorici, usvojeni su Finansijski izvještaj i Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu. Na Skupštini je odlučeno i da se dio neto dobiti ostvarene u finansijskoj 2018. godini, u iznosu od 4,7 miliona eura – odnosno 10 centi po akciji – isplati akcionarima na ime dividende.

Crnogorski Telekom objavio rezultate za prvi kvartal 2019. godine

Podgorica, 24. 4. 2019.

U prvom kvartalu 2019. godine, Crnogorski Telekom je zabilježio rast broja korisnika kod većine usluga. Rasla je korisnička baza u fiksnom internetu, TV uslugama, mobilnoj telefoniji kao i u ukupnom broju korisnika mobilnog interneta, u odnosu na isti period prošle godine. Značajan rast od 8% zabilježen je u postpejd segmentu, gdje je kompanija učvrstila lidersku poziciju, kako kod poslovnih tako i kod fizičkih lica.

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za 2018. godinu

Podgorica, 14. 2. 2019.

Četvrti kvartal 2018. godine u Crnogorskom Telekomu prošao je u znaku pozitivnih finansijskih i poslovnih trendova, koji su zabilježeni i u prva tri kvartala. Posmatrajući cijelu 2018. godinu, ostvaren je rast maloprodajnih prihoda u poređenju sa prethodnom godinom. Ukupni prihodi su se smanjili 1,2%, što predstavlja značajno bolji trend u odnosu na ranije godine. Ostvaren je i rast profitabilnosti, a dodatno su ostvarena i pozitivna kretanja u korisničkoj bazi fiksnog interneta i TV usluga, kao i u postpejd segmentu.

Promjene u menadžmentu Crnogorskog Telekoma

Podgorica, 21. 1. 2019.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma Nikola Ljušev napušta kompaniju 17. februara 2019. Ljušev će karijeru nastaviti u Makedonskom Telekomu, na funkciji izvršnog direktora.

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za prvih devet mjeseci 2018.g.

Podgorica, 30.10.2018.

Pozitivan trend iz prve polovine godine je nastavljen i u trećem kvartalu. Ostvaren je rast maloprodajnih prihoda u poređenju sa istim periodom prošle godine, kao i u odnosu na drugi kvartal. Nastavljen je i trend rasta profitabilnosti iz prethodnog perioda, a dodatno su ostvarena i pozitivna kretanja u korisničkoj bazi fiksnog interneta i Extra TV-a u odnosu na prethodni kvartal i na kraj prethodne godine.

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za prvu polovinu 2018.

Podgorica, 25.07.2018.

U prvoj polovini 2018. godine, kao i u drugom kvartalu, Crnogorski Telekom nastavlja da bilježi pozitivne trendove. Stabilizovani su maloprodajni prihodi, nastavljen je trend rasta profitabilnosti iz prvog kvartala, a dodatno su ostvarena i pozitivna kretanja u korisničkoj bazi fiksnog interneta i Extra TV-a u odnosu na prethodni kvartal i na kraj prethodne godine.

Isplata dividende akcionarima Telekoma za poslovnu 2017. godinu počinje u srijedu, 04. jula 2018. godine

Podgorica, 02.07.2018.

Isplata dividende za poslovnu 2017. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće u srijedu, 04. jula 2018. godine. Bruto iznos dividende po akciji je 0.10 EUR, će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica, u skladu sa važećim propisima. Akcionari (fizička lica) svoje iznose mogu podići na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, uz lični dokument.

Održana redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

Podgorica, 30.05.2018.

Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica održana je danas. Pored usvojenih Finansijskih izvještaja i Izvještaja o poslovanju za prethodnu godinu, na Skupštini je odlučeno da se dio neto dobiti, ostvarene u finansijskoj 2017. godini, u iznosu od 4,727,394 EUR, isplati akcionarima kao dividenda, odnosno 10 centi po akciji.

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za prvi kvartal 2018. godine

Podgorica, 25.04.2018.

U prvom kvartalu 2018. godine, Crnogorski Telekom bilježi pozitivne trendove. Stabilizovani su maloprodajni prihodi i ostvaren je rast profitabilnosti nakon dužeg perioda.

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za 2017. godinu

Podgorica, 20.02.2018.

U 2017. godini, Crnogorski Telekom je ostvario prihode u iznosu od 85,3 miliona eura, što je manje u odnosu na prethodnu godinu, ali u skladu sa očekivanjima. Smanjenje prihoda je vezano za efekte regulacije maloprodajnih i veleprodajnih cijena, povećane konkurencije na tržištu fiksnog pristupa, ubrzane supstitucije fiksne telefonije i smanjenog obima dolaznog saobraćaja.

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za prvu polovinu 2017. godine

Podgorica, 25.07.2017.

U prvoj polovini 2017. godine, Crnogorski Telekom je ostvario prihode u iznosu od 41.2 miliona eura, 3.3 miliona eura manje u odnosu na uporedni period prethodne godine, što je bilo u skladu sa očekivanjima. Smanjenje prihoda je vezano za efekte regulacije maloprodajnih i veleprodajnih cijena, povećane konkurencije na tržištu fiksnog pristupa, ubrzane supstitucije fiksne telefonije i smanjenog obima dolaznog saobraćaja.

Održana Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

Podgorica, 31.05.2016.

Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica održana je danas. Pored usvojenih Finansijskih izvještaja i Izještaja o poslovanju za prethodnu godinu, na Skupštini je odlučeno da se dobit ostvarena u finansijskoj 2016. godini zadrži kao neraspoređena dobit.

Najava: Redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma zakazana za 31. maj 2017.

Podgorica, 28.04.2016.

Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica održaće se 31. maja 2017. godine. Pored ostalih prijedloga odluka, Skupštini će na usvajanje biti podnešen i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu, kojom se predlaže zadržavanje iste kao neraspoređene dobiti kompanije.

Rezultati poslovanja Crnogorskog Telekoma za prvi kvartal 2017. godine

25.04.2017.

U prvom kvartalu 2017. godine, Crnogorski Telekom je ostvario prihode u iznosu od 19.8 miliona eura što predstavlja smanjenje od 1.7 miliona eura ili 8% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Smanjenje prihoda je vezano za efekte regulacije, povećane konkurencije na tržištu fiksnog pristupa, ubrzane supstitucije fiksne telefonije i smanjenog obima dolaznog saobraćaja.   

Crnogorski Telekom objavio finansijske i poslovne rezultate za 2016. godinu

03.03.2017.

U 2016. godini, Crnogorski Telekom je ostvario prihode u iznosu od 91.8 miliona eura što predstavlja smanjenje od 6.8 miliona eura ili 7% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje prihoda je uglavnom vezano za efekte regulacije, smanjenje prihoda od fiksne telefonije i smanjenog obima dolaznog saobraćaja.

Hrvatski Telekom potpisao Ugovor o kupovini 76,53 posto akcija Crnogorskog Telekoma

10.01.2017.

Hrvatski Telekom, vodeći telekomunikacioni operator u Hrvatskoj, potpisao je danas kupoprodajni ugovor sa Mađar Telekomom o kupovini 76,53 posto akcija Crnogorskog Telekoma u vrijednosti od 123,5 miliona eura. „Ova transakcija je u skladu sa orjentacijom kompanije na poslovanje unutar zemlje i nastojanja da ojačamo poziciju MT-a na mobilnom tržištu, da poboljšamo ICT kapacitete, kao i da zadržimo nivo investicija u fiksnu mrežu i povećamo broj korisnika na lokacijama gdje je brzi interent već dostupan “, rečeno je u Mađar Telekomu.

Verziju na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

Isplata dividende akcionarima Telekoma za poslovnu 2015. godinu počinje u srijedu, 22. juna 2016. godine

20.06.2016.

Isplata dividende za poslovnu 2015. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće u srijedu, 22. juna 2016. godine. Neto iznos dividende po akciji je 37 i 36 EUR centi, a razlika u iznosu dividende po akciji se odnosi na dodatno umanjenje za prirez kod domaćih fizičkih lica. Akcionari (fizička lica) svoje iznose mogu podići na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, uz lični dokument.

Održana redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

28.05.2015.

 • Odobreno 21,5 miliona eura za isplatu dividendi

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, koja je održana danas u Podgorici, usvojeni su finansijski izvještaji i izvještaj o poslovanju za 2014. godinu. Odlučeno je da se neto dobit ostvarena u finansijskoj 2014. godini, u iznosu od 21.500.000 eura, isplati akcionarima kao dividenda. Iznos dividende po akciji je neto 0.41 eura.

Poslovni i finansijski rezultati u 2014

26.02.2015.

 • Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za 2014.
 • Nastavljen rast broja korisnika fiksnog broadband-a, Extra TV i mobilnog interneta
 • Optimizacija troškova kako bi se nadoknadio trend smanjenja prihoda
 • Nastavak investicija u nove tehnologije

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih devet mjeseci 2014.

31.10.2014.

 • Nastavljen rast broja korisnika fiksnog broadband-a, IPTV i Mobilnog interneta
 • Optimizacija troškova nadoknadila trend smanjenja prihoda
 • Nastavlja se sa investiranjem u nove tehnologije

Isplata dividende za poslovnu 2013. godinu počinje sjutra

08.07.2014.

Isplata dividende za poslovnu 2013. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće sjutra, 9. jula. Neto iznos dividende po akciji je 41 cent.

Pomoć manjinskih akcionara Telekoma građanima ugroženim poplavama

23.06.2014.

Manjinski akcionari Telekoma su se, kako je najavljeno na Redovnoj skupštini akcionara održanoj 28. maja, pridružili akciji prikupljanja pomoći za građane pogođene poplavama u regionu.

Obavještenje za akcionare

18.06.2014.

Crnogorski Telekom počeće u petak, 20. Juna 2014. isplatu sredstava dobijenih po osnovu Odluke o smanjenju kapitala. Pravo na raspodjelu ovih sredstava srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Kompanije imaju akcionari koji su posjedovali akcije Crnogorskog Telekoma na dan donošenja ove odluke, 5. marta 2014. godine.

Održana redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

28.05.2014.

 • Odobreno 21,5 miliona eura za isplatu dividendi iz neto profita za 2013.
 • Iznos dividende po akciji neto 41 cent

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica usvojeni su finansijski izvještaji i godišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu. Donijeta je takođe i odluka o raspodjeli neto profita za 2013. godinu i dijela nerasporedjene dobiti, i odlučeno je da se akcionarima na ime dividende isplati 21,5 miliona eura. Iznos dividende po akciji je neto 41 cent.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za 2013.

28.02.2014.

 • Ograničeno smanjenje prihoda i poslovne dobiti
 • Nastavljen rast broja korisnika ADSL, Extra TV i mobilnog interneta
 • Poboljšana pozicija u mobilnoj telefoniji uz zadržano liderstvo na internet i TV tržištu

“Prošla godina je bila godina izazova i promjena, koju su karakterisali relativno negativni makroekonomski trendovi. Zabilježili smo ograničen pad prihoda i poslovne dobiti prije plaćanja kamate, oporezivanja, depresijacije i amortizacije (EBITDA), usljed tržišnih okolnosti i usporavanja ekonomskog rasta, a neto dobit je umanjena za 5% u odnosu na 2012. godinu. Uprkos tržišnim pritiscima i nižim prihodima u oblasti fiksne i mobilne telefonije, nastavili smo sa ulaganjem u našu budućnost. Zahvaljujući fleksibilnosti, poslovanje naše kompanije je ipak stabilno – smanjenje prihoda je nadoknađeno rastom prihoda od prodaje opreme, prihodima od slanja poruka i mobilnog interneta kao i kontinuiranim rastom broja ADSL i Extra TV korisnika. Uz to smo sve više i više prepoznati kao provajder gotovih ICT rješenja za naše poslovne korisnike.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih šest mjeseci 2013.

31.07.2013.

 • Nastavljen rast broja korisnika ADSL, IPTV i Mobilnog interneta

“U prvih šest mjeseci naša kompanija je poslovala u ekonomskom okruženju punom izazova. Možemo reći da su usporena privredna kretanja kao i ukupno stanje na tržištu telekomunikacija nastavili da vrše pritisak na naše prihode i da negativno utiču na rezultate. Uprkos tome, naše poslovanje je i dalje solidno, zahvaljujući rastu ICT i IPTV prihoda, kao i boljoj prodaji opreme i rastu prihoda od mobilnog interneta.
To što je veoma važno jeste da su ovi rezultati postignuti istovremeno dok smo ulagali u resurse kako bi na što bolji način zadovoljili potrebe naših korisnika za kvalitetom i inovacijama. Do kraja 2013. očekujemo nastavak izazova na tržitu, ali i dalje smo usmjereni na proširenje portfolia usluga, kao i na daljnje unapređenje naše mreže i projekte čija je osnova ulaganje u budućnost” – izjavio je izvršni direktor Telekoma, Rudiger Šulc (Ruediger Schulz).

Održana redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

23.05.2013.

 • Odobreno 22,9 miliona eura za isplatu dividende iz neto profita za 2012.
 • Iznos dividende po akciji neto 44 centa

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica usvojeni su finansijski izvještaji i godišnji izvještaj o poslovanju za 2012. godinu. Donijeta je takođe i odluka o raspodjeli neto profita za 2012. godinu i dijela nerasporedjene dobiti, i odlučeno je da se akcionarima na ime dividende isplati 22,9 miliona eura. Iznos dividende po akciji je neto 44 centa.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za 2012

28.02.2013.

Prihodi Crnogorskog Telekoma u 2012 godini iznosili su 114.3 miliona eura, što predstalja pad od 2.8 miliona eura (2.4%) u odnosu na 2011. Pad prihoda uslovljen je nižim prihodima od interkonekcije i govornih servisa u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, kao i nižim prihodima od turista. Niži prihodi od ovih servisa su djelimično nadoknađeni rastom prihoda od ADSL i IPTV servisa, mobilnog interneta i prihoda od prenosa podataka, pri čemu je servis “Integris” najviše doprinio rastu prihoda od prenosa podataka.

Kontinuirani napori usmjereni ka povećanju efikasnosti i poboljšanju strukture troškova, doveli su do smanjenja operativnih troškova u odnosu na 2011 za 1.8 miliona eura (2.4%), isključujući specijalne efekte.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih devet mjeseci 2012.

31.10.2012.

Prihodi Crnogorskog Telekoma u prvih devet mjeseci ove godine iznosili su 86.9 miliona eura, pokazujući pad od 2.8 miliona eura (3.1%) u odnosu na isti prošlogodišnji period. Najveći pad prihoda, u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosi se na niže prihode od interkonekcije i govornih servisa u maloprodaji, kao i prihoda od turista. Pad prihoda od ovih servisa je djelimično nadoknađen rastom prihoda od ADSL i IPTV servisa, mobilnog interneta i prihoda od prenosa podataka, pri čemu je Integris servis najviše doprinio rastu prihoda.

Poslovni i finansijski rezultati za prvih šest mjeseci 2012.

31.07.2012.

Prihodi Crnogorskog Telekoma u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 54.9 miliona eura, pokazujući neznatan pad od 1.4 miliona eura (2.5%), u odnosu na isti prošlogodišnji period. Najveći pad prihoda, u odnosu na prvih šest mjeseci 2011, odnosi se na niže prihode od interkonekcije i govornih servisa u maloporodaji, kao i prihode od turista. Pad prihoda od ovih servisa je djelimično nadoknađen rastom prihoda od ADSL i IPTV servisa, mobilnog interneta i prihoda od prenosa podataka, sa Integris servisom Crnogorskog Telekoma koji je najviše doprinio rastu prihoda.

Isplata dividendi za poslovnu 2011 godinu počinje sjutra

19.06.2012.

Isplata dividendi za poslovnu 2011 godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće sjutra, 20. juna. Neto iznos dividende po akciji je 31 cent.

Održana redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica usvojeni su finansijski izvještaji i godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu. Donijeta je takođe i odluka o raspodjeli neto dobiti za 2011. godinu, i odlučeno je da se akcionarima na ime dividende isplati 16.5 miliona eura. Iznos dividende po akciji je 31 cent, a isplata će biti u narednih 4-6 nedjelja.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvi kvartal 2012.

Prihodi Crnogorskog Telekoma su u prvom kvartalu 2012. iznosili 26.6 miliona eura, čime se nastavlja blagi pad prihoda iz 2011. Prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 0.4 miliona eura, odnosno 1.4%. Najveći pad prihoda u poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine povezan je sa prihodima od interkonekcije, što je posljedica nižih tarifa interkonekcije u mobilnoj telefoniji, nižeg nivoa dolaznog saobraćaja i prihoda od govornih usluga u fiksnoj telefoniji.

16,5 miliona predloženo za isplatu dividendi za poslovnu 2011 godinu

Odbor direktora Crnogorskog Telekoma je na današnjoj sjednici donio odluku da predloži Skupštini akcionara isplatu dividendi u iznosu od 16,5 miliona eura, za finansijsku 2011. godinu. Predloženi iznos dividende po akciji iznosi 0,31 euro.

Crnogorski Telekom objavio finansijske rezultate za 2011 godinu

Prihodi Crnogorski Telekoma za 2011 su iznosili 117,2 miliona eura, što podrazumijeva stabilnost u poslovanju. U odnosu na prošlu godinu, kompanija je uspjela da ograniči pad prihoda na 1,5%, što je bolje kretanje u odnosu na aktuelni trend u industriji telekomunikacija.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih devet mjeseci 2011

Prihodi Crnogorskog Telekoma za devet mjeseci ove godine iznosili su 89.7 miliona eura, što je za 0.2 miliona eura manje tj. 0.2% u odnosu na isti prošlogodišnji period. U isto vrijeme ostvareni su niži operativni troškovi, za 0.7 miliona eura (-1.2%), kada se isključe specijalni uticaji.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih šest mjeseci 2011

Prihodi Crnogorskog Telekoma u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 56.3 miliona eura, što je za 0.2 miliona eura više (0.3%) u odnosu na isti prošlogodišnji period. Pored toga, nastavak programa optimizacije troškova rezultirao je smanjenjem troškova za 1.6 miliona eura (4.5%), kada se isključe specijalni uticaji.

Redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Daniel Sas napušta Crnogorski Telekom 30. juna

Danijel Sas (Daniel Szasz), predsjednik Odbora direktora i predsjednik Menadžment komiteta Crnogorskog Telekoma napušta kompaniju nakon isteka ugovora 30.juna, kako bi preuzeo novu poziciju izvršnog člana Odbora direktora i izvršnog direktora Makedonskog Telekoma AD – Skopje.

18 miliona predloženo za isplatu dividendi

Odbor direktora Crnogorskog Telekoma je na današnjoj sjednici donio odluku da predloži Skupštini akcionara isplatu dividendi u iznosu od 18 miliona eura.

Predstavnici Crnogorskog Telekoma u posjeti Montenegroberzi

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih šest mjeseci 2011

 • Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih šest mjeseci 2011
 • U prvom polugodištu prihodi stabilni
 • Snažan fokus na smanjenje troškova i racionalizaciju poslovnih procesa
 • Nastavljena ekspanzija broadband servisa

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvih devet mjeseci 2010

Prihodi Crnogorskog Telekoma u prvih devet mjeseci ove godine iznosili su 89.8 miliona eura, što je za 3.4 miliona eura manje (3.7%) u odnosu na isti prošlogodišnji period. Uspješna implementacija programa optimizacije troškova rezultirala je smanjenjem troškova za 4.8 miliona eura (8.1%), kada se isključe specijalni uticaji.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za 2009. godinu

U prošloj godini, Crnogorski Telekom se prvenstveno fokusirao na ekspanziju broadband servisa u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, kao i na stabilizaciju u oblasti govornih servisa. Ukupni prihodi Crnogorskog Telekoma su u 2009. godini iznosili 122, 9 miliona eura.

37 miliona predloženo za isplatu dividendi

Odbor direktora Crnogorskog Telekoma je na današnjoj sjednici donio odluku da predloži Skupštini akcionara isplatu dividendi u iznosu od 37 miliona eura.

Crnogorski Telekom objavio poslovne i finansijske rezultate za prvi kvartal 2010

Prihodi Crnogorskog Telekoma su u prvom kvartalu 2010 iznosili 27.6 miliona eura , što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 0.4 miliona eura, odnosno 1.6%. Nastavak uspješne implementacije programa optimizacije troškova omogućio je smanjenje troškova za 1 milion* eura, odnosno za 5.2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Održana Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Na danas održanoj Redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma usvojeni su finansijski izvještaji i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu. Donijeta je, takođe, i odluka o raspodjeli neto dobiti za 2009. godinu, i odlučeno je da se akcionarima na ime dividende ukupno isplati 37 miliona eura.

Finansijski rezultati za prvih šest mjeseci 2010

Prihodi Crnogorskog Telekoma u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 56.1 miliona eura, što je za 2.2 miliona eura manje (3.7%) u odnosu na isti prošlogodišnji period. Uspješna implementacija programa optimizacije troškova rezultirala je smanjenjem troškova za 2.9 miliona eura (7.5%), kada se isključe specijalni uticaji.

Crnogorski Telekom objavio rezultate za treći kvartal 2009.

U trećem kvartalu 2009, ukupni prihodi Crnogorskog Telekoma smanjeni su za 11%, u poređenju sa trećim kvartalom 2008, što je posljedica nešto nižih prihoda u fiksnoj telefoniji i opadajućih prihoda u mobilnoj.

Crnogorski Telekom objavio rezultate za drugi kvartal 2009.

Prihodi i dobit smanjeni usljed ekonomske krize i tržišnih izazova; Nastavljen snažan rast u oblasti broadband usluga; Porast broja korisnika mobilne telefonije

Crnogorski Telekom objavio rezultate za prvi kvartal 2009.

U prvom kvartalu 2009, poslovna dobit, prije plaćanja kamate, oporezivanja, depresijacije i amortizacije (EBITDA), u Crnogorskom Telekomu, porasla je za 3% u poređenju s istim periodom prošle godine. EBITDA margina iznosila je 34%, dok su ukupni prihodi smanjeni za 7%, zbog pada prihoda u fiksnoj telefoniji i nepromijenjeniih prihoda u mobilnoj telefoniji.

Održana redovna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Odobreno 9.8 miliona eura za isplatu dividende iz neto dobiti za 2008 godinu; Odobrena pravna integracija kompanija T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. u Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Objavljeni rezultati za drugi kvartal 2008. godine

Prihodi T-Com-a iznosili su 18.2 miliona eura i niži su za 18.8% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Prihodi T-Mobile Crna Gora, u drugom kvartalu 2008. su iznosili 17.1 miliona eura, što je za 4.5% manje u odnosu na isti period prošle godine.

Crnogorski Telekom objavio rezultate za posljednji kvartal 2007. godine

Crnogorski Telekom objavio rezultate za prvi kvartal 2008.

Vanredna Skupština akcionara

21.01.2015.

 • Održana Vanredna Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma
 • Izabran novi sastav Odbora direktora