AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta servisa

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2019.


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2018.


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2017.


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2016.


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - četvrti kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - treći kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2015.


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2018 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2017 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2016 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2015 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.