kako do nas

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta servisa

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2017

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2017

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2017

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2017


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2016

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2016

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2016

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2016


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - četvrti kvartal 2015

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - treći kvartal 2015

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2015

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2015


Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionihusluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2017 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionihusluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2016 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2015 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.