top internet

Kako postati korisnik

Kupovina ADSL (Basic, Fl@T 2, Fl@T 5, Fl@T 7) paketa je omogućena svim korisnicima, bez obzira da li imaju pristup preko klasičnog modema ili ISDN-a (dial-up).

Potrebno je prvo da na našem sajtu (ADSL provjera dostupnosti) provjerite da li na vašoj lokaciji postoje tehničke mogućnosti za uvođenje ADSL servisa. Provjeru i narudžbu možete napraviti i besplatnim pozivom na broj 1500.

ADSL paketi se mogu kupiti na prodajnim mjestima:

  • U svim T-Centrima
  • u svim TK centrima u Crnoj Gori
  • online i preko broja 1500

Nakon prijave za kupovinu nekog od paketa slijedi dolazak ADSL instalatera i ugradnja potrebne opreme.

Popust za studente

Studenti Univerziteta Crne Gore i privatnih univerziteta u Crnoj Gori, kao i redovni učenici srednje škole sa prosječnom ocjenom 5 (pet), imaju pravo na 15% popusta na cijenu mjesečne pretplate / za sve pakete.

Da bi ostvario pravo na ovaj popust, učenik treba da dostavi validan dokaz (potvrdu/svjedočanstvo-đačku knjižicu) kojom potvrđuje uspjeh učenika, a student treba da prilozi potvrdu sa fakulteta kao i kopiju indeksa.

Studenti i učenici imaju pravo na korišćenje samo jednog paketa, ili u mjestu prebivališta ili u mjestu studiranja/pohađanja škole.

Ugovor se potpisuje na 12 mjeseci, a korisnik ovog popusta ima pravo da, najviše jedan put mjesečno, podnese zahtjev za promjenu postojećeg paketa, pri čemu nije moguće izvršiti promjenu ADSL paketa većeg kapaciteta na ADSL paket manjeg kapaciteta.

Popust za lica sa invaliditetom

0 Eur modem + 0 EUR instalacija + 20% popusta na mjesečnu pretplatu izabranog ADSL paketa

Lica sa 100% invaliditeta, 1. i 2. grupa, imaju 20 % popusta na cijenu mjesečne pretplate na sve ADSL pakete. Uz to, osobođeni su plaćanja instalacije i opreme (modem D-Link 360 R).

Da bi ostvario pravo na ovaj popust, korisnik treba da dostavi potvrdu od nadležnog organa (Fond PIO ili neka druga institucija nadležna za utvrđivanje stepena invaliditeta) kojim se jasno specificira stepen invaliditeta.

Korisnik ima pravo da pod navedenim uslovima izabere samo jedan paket koji će vezati za svoj broj telefona ili za broj telefona staraoca.

Ugovor se potpisuje na 12 mjeseci, a korisnik ovog popusta ima pravo da u toku tok perioda pređe isključivo na paket većeg kapaciteta.

Uslovi korišćenja

Uslove korišćenja ADSL servisa možete pronaći ovdje.

Stranica je posljednji put ažurirana 17/08/2011