nabavka

Ključni datumi

Važni datumi od uspostavljanja telekomunikacionih servisa u Crnoj Gori

1869. godine
Prva telegrafska linija uspostavljena je na relaciji Cetinje-Rijeka Crnojevića-Virpazar

Maj 1870. godine
4 telegrafske stanice

April 1873. godine
Prva pošta otvorena u Cetinju

1895. godine
Prvi međumjesni telefonski saobraćaj uspostavljen je između Cetinja, Rijeke Crnojevića i Podgorice. Prvi telefonski aparati bili su instalirani u dvorcima.

1904. godine
Puštena u rad prva radio-telegrafska stanica

1.07.1907. godine
Uvedena je telefonska služba kod stanica: Cetinje, Podgorica, Nikšić, Kolašin, Bar, Ulcinj, Žabljak, Andrijevica i Grahovo, ali samo za službenu upotrebu.

12.08.1910. godine
Uveden javni telefonski saobraćaj u Cetinju, Rijeci Crnojevića i Baru

05.10.1910. godine
Uveden javni telefonski saobraćaj u Podgorici i Virpazaru

15.10.1910. godine
Uveden javni telefonski saobraćaj u Kolašinu

06.12.1910. godine
Uveden javni telefonski saobraćaj u Danilovgradu

22.12.1910. godine
Uveden javni telefonski saobraćaj u Nikšiću''

1930. godine
Prva automatska telefonska centrala proradila je u Herceg Novom i Zelenici

April 1945. godine
Formirana je direkcija Pošta Telegrafa i Telefona (PTT) na Cetinju

1965. godine
Integracija preduzeća PTT Crne Gore u jedno preduzeće PTT Saobraćaja Crne Gore

1965. godine
Izgrađena je mreža radio-relejnih sistema Titograd-Lovćen, Bjelasica-Beograd, Titograd-Cetinje, Cetinje-Kotor-Herceg Novi

April 1965. godine
Na teritoriji Crne Gore bilo je u radu 96 telefonskih stanica sa 5710 telefonskih pretplatnika

Početak 1985. godine
Prva digitalna centrala je montirana u Tološima (Podgorica)

31.12.1998. godine
Razdvajanje PTT Saobraćaja Crne Gore na Poštu Crne Gore i Telekom Crne Gore

Početak 2005. godine
Magyar Telekom postaje većinski vlasnik Telekoma Crne Gore

26.09.2006. godine
Telekom Crne Gore dobija novo ime Crnogorski Telekom, sa svoja dva brenda: T-Com i T-Mobile

01.05.2009.
Pravna integracija kompanija T-Mobile Crna Gora doo i Internet Crna Gora doo u Crnogorski Telekom AD. T-Mobile Crna Gora doo i Internet Crna Gora doo su prestali da postoje, dok su zaposleni, aktivnosti i imovina tih kompanija preuzeti od strane Crnogorskog Telekoma. Kompanija nastavlja da posluje sa dva brenda: T-Com i T-Mobile.

2012. godine
Brendovi T-Com i T-Mobile postaju Telekom brend.

10.01.2017.
Kompanija HT Holding doo, koja je u stoprocentnom vlasništvu Hrvatskog Telekoma, preuzima 76,53 posto akcija Crnogorskog Telekoma.

Stranica je posljednji put ažurirana 27/06/2013