AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

nabavka

Kodeks ponašanja Crnogorskog Telekoma

Naš Kodeks ponašanja je okvir za ponašanje svih ljudi u Deutsche Telekom Grupi. U njemu su udruženi standardi poštovanja zakona I pravila sa posebnim zahtjevima vezanim za etičko ponašanje i Pet vodećih principa koji omogućuju naš poslovni uspjeh. Ovo je zahtjev koji imamo prema sebi samima, kao I obećanje koje komuniciramo onima van naše kompanije.

Biti dio Deutsche Telekom Grupe čiji identitet dijelimo, stavlja pred svakog pojedinca zahtjev da prihvati odgovornost. Svjesni smo da reputacija I uspjeh naše kompanije zavise od odnosa svakog pojedinca prema pravilima i principima etičkog poslovanja. Iz ovih razloga neprijmejreno ponašanje se ne toleriše.

Kodeks ponašanja se primjenjuje na sve zaposlene, članove uprave, konsultante i spoljnje saradnike.

Kodeks ponašanja