AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

Kolokacija servera

Brzina. Pouzdanost. Sigurnost.

Usluga Kolokacija servera (server housing) podrazumijeva smještanje vaših servera/mrežne opreme u naše Data centre. Nudimo vam mogućnost da svoje servere sa sadržajima i servisima smjestite u adekvatan prostor. Data centar Crnogorskog Telekoma opremljen je po svim savremenim standardima koji u potpunosti zadovoljavaju bezbjedonosne i tehničke uslove i omogućavaju stalnu dostupnost kolociranoj opremi sa interneta ili udaljenih lokacija.

Idealna usluga za pojedince ili firme koje žele da u potpunosti iskoriste sve prednosti velikog bandwidtha, a da pri tome trošak bude neuporedivo manji od troška izgradnje vlastitog Data centra.

Kolokacija servera u našim prostorijama podrazumjeva:

 • prostor za vaš server, rezervisani prostor za vašu opremu
 • kontrolu klime i redundantnu klimatizaciju
 • neprekidno napajanje (UPS, generator)
 • nadzor 24/7 (napajanja, klimatizacije, dostupnosti)
 • fizički i konzolni pristup kolociranoj opremi shodno bezbjedonosnim protokolima Crnogorskog Telekoma
 • neograničen data protok
 • stalni pristup internetu
 • samostalno administriranje servera prema sopstvenim potrebama
 • 24/7 pristup opremi (uz prethodnu registraciju ovlašćenih lica)
 • 24/7 tehnička podrška
 • antistatički, dupli i podignuti pod
 • kontrolu pristupa Data centru (biometrijski pristup prostoriji)
 • protivpožarnu zaštitu Data centra
 • video nadzor sa mogućnošću snimanja i pregleda u skladu sa bezbjedonosnim protokolima Crnogorskog Telekoma

Bilo da želite kolocirati jedan ili nekoliko desetina servera, naša usluga može zadovoljiti sve vaše potrebe.

Lokacija Data centra:

Nudimo kolokaciju servera u Podgorici: u našem Data Centru namijenjenom samo korisnicima; i u Bijelom Polju: koji je prije svega Data Recovery Site.

Za sve dodatne informacije - kontaktirajte nas! Pošaljite e-mail na integris@telekom.me ili pozovite 1515, Biznis kontakt centar.

Stranica je posljednji put ažurirana 26/07/2011