nabavka

Kontakti iz nabavke

Ime

Email

Strateška nabavka Mreža, inženjering i građevinski radovi Žarko Lazović Zarko.Lazovic@telekom.me
IT usluge, IT hardver/softver i servisne platforme Ivana J Pejović Ivana.J.Pejovic@telekom.me
Marketing, indirektni materijali i korisnička oprema Ernad Kočan Ernad.Kocan@telekom.me
Operativna nabavka Sistemi, procesi i izvještavanje Bogdan Bukilić Bogdan.Bukilic@telekom.me
Stranica je posljednji put ažurirana 25/03/2015