HEY!

Za sve što volite, sve što želite da podijelite!
Ljetovanja su uvijek inspirativna ;)

KUPITE TELEKOM PRIPEJD I AKTIVIRAJTE BESPLATNO!

ILI-ILI OPCIJA STOTKA

100 € kredita za surf, pozive i SMS u mreži, važi 7 dana

Način aktivacije i provjera stanja

Sadržaj iz opcija ne važi za pozive i poruke ka specijalnim brojevima niti u romingu.

NeograničenI internet
ZA VAŠ TABLET ILI LAPTOP!

10 dana za 9,90 €

Detaljnije

HEY!

For everything you love, everything you wish to share!
Summer holidays are always inspiring ;)

BUY TELEKOM PRIPEJD AND CHOOSE THE OFFER.
ACTIVATE THE SUMMER OFFER FREE OF CHARGE!

ILI-ILI OPTION STOTKA

100 € of creditfor internet surf and calls/text toward Telekom network; valid for 7 days.

Activation and checking the account

The option is not valid for calls towards special numbers nor in the roaming.