Magenta 1 TV

Ko voli televiziju, voljeće Magentu 1 TV jer uz osnovni paket ima i sve Pink i Arenasport kanale! Neograničeni pozivi sa fiksnog i mobilnog pojačavaju efikasnost ovog aranžmana.

Uključeno u paket:

Komfor paket neograničeni pozivi prema Telekom fiksnoj mreži

2000 minutaprema Telekom mobilnoj mreži

100 minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u CG

5000 minuta prema Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži*

100 SMS prema svim mrežama u CG

1 GB** interneta

Preko 125 kanala

Extra TV Start

Pink paket

Arenasport paket

25,90 €

mjesečno

*Minuti prema fiksnoj i mobilnoj mreži troše se nakon potrošenih 100 minuta ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u CG.
**Korisnik na raspolaganju ima 1 GB interneta na telefonu po punoj brzini; nakon toga se aktivira opcija za limit internet potrošnje.

Mjesečna naknada za pristup mreži uključena je u pretplatu. Cijene su sa PDV-om.

max-tarifa *

VAŠ DOM, CIO SVIJET
EXTRA TV I INTERNET

50% popusta na jedan servis prvih 6 mjeseci, ili cijelih 100% popusta ako uzmete oba!

Opširnije