AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Magenta 1 TV

Ko voli televiziju, voljeće Magentu 1 TV jer uz osnovni paket ima i sve Pink i Arenasport kanale! Neograničeni pozivi sa fiksnog i mobilnog pojačavaju efikasnost ovog aranžmana.

Promotivno

  • Besplatna oprema i instalacija
  • Za nove korisnike Extra TV-a:
    • 10% popusta na pretplatu tokom 12 mjeseci
    • HBO paket 12 mjeseci besplatno

Uključeno u paket:

2000 minutaprema Telekom fiksnoj mreži

2000 minutaprema Telekom mobilnoj mreži

neograničenou Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži

50 minuta ka drugim mobilnim mrežama u CG

1 GB*interneta

Preko 125 kanala

Extra TV Start

Pink paket

Arenasport paket

Aplikacija Extra TV Mobile gledajte tv programe online


23,90 €

mjesečno


*Korisnik na raspolaganju ima 1 GB interneta na telefonu po punoj brzini; nakon toga aktivira se opcija za limit internet potrošnje.

Mjesečna naknada za pristup mreži uključena je u pretplatu. Cijene su sa PDV-om.

Ugovor se potpisuje na 24 mjeseca.