AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top pripejd tarife

Međunarodne tarife

Internacionalne zone Zemlje €/min
Zona 0 Srbija 0.29
Zona I – Region* Albanija, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska, Makedonija
0.67
Zona II – Evropa Evropa 1.14
Zona III – SAD & Kanada SAD i Kanada 0.12
Zona IV – Ostatak svijeta Sve zemlje koje ne pripadaju
zonama 0, I, II i III
1.81
Sateliti Satelitske mreze 3.18

Cijene se odnose na pozive prema svim mobilnim i fiksnim mrezama u navedenim zemljama. Zone 0-IV i Sateliti: tarifiranje je na minut. Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

SMS  
SMS prema internacionalnim zonama 0.10 € (0.12 €)

*U zagradi je cijena sa ukljucenim PDV-om i data je sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
*Cijena SMS-a je po poslatoj poruci.

Stranica je posljednji put ažurirana 12/07/2013