AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

MINI paket

  • Veličina prostora - 50 MB
  • Mjesečni protok - 5 GB
  • Neograničen FTP pristup web serveru
  • Pristup Control Panel-u za administriranje sajta preko weba
  • Detaljna web statistika
  • Uvid u trenutnu zauzetost zakupljenog prostora, ostvareni saobraćaj
  • Tehnička podrška

Ukoliko koristite Mini hosting na Linux serverima, omogućena vam je i detaljna web statistika (Webalizer, Analog).
Ukoliko koristite Mini hosting na Windows serverima, omogućene su Vam dodatne usluge: Front Page extenzije, Web File manager za manipulaciju fajlovima, detaljna web statistika (Webalizer, AW Stats), definisanje zaštićenih direktorijuma sa restriktivnim pristupom, definisanje virtuelnih direktorijuma i korišćenje help desk-a, online help.

Setup (aktiviranje virtuelnog web servera) uplaćuje se samo jednom, pri aktiviranju ili kasnijem reaktiviranju web sajta. Jednokratna uplata za Setup iznosi 10.18 €.

Cijena na godišnjem nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.)

Mini hosting na Linux serverima 40,67 €
Mini hosting na Windows serverima 40,67 €


Stranica je posljednji put ažurirana 13/03/2017