AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top prenos podataka

MIPNet

MIPNet (Montenegrin IP Network) je MPLS multiservisna mreža kompanije T-Com, realizovana sa ciljem da omogući IP orjentisane usluge, po prihvatljivoj cijeni za široku lepezu korisnika počev od državnih i finansijskih institucija, preko preduzeća pa do rezidencijalnih korisnika.

MIPNet ne predstavlja samo telekomovu savremenu platformu za kreiranje i pružanje novih IP servisa već je takođe izuzetno bitan nacionalni infrastrukturni projekat. Projekat je realizovan u saradnji sa kompanijom CISCO Systems i po tehnološkom nivou predstavlja “state of the art” u oblasti Mreža Sledeće Generacije u regionu jugoistočne Evrope. Kao rezultat potvrde visokog tehnološkog kvaliteta MIPNet mreže govori činjenica da je T-Com postao član CPN (Cisco Power Network) udruženja zajedno sa najvećim telekomima svijeta kao što su: Deutsch Telecom, France

Telecom, Telecom Italia....

MIPNet je koncipiran kao otvorena platforma koja omogućava kompanijama povezivanje geografski udaljenih predstavništava u kompanijsku računarsku mrežu, ne samo na nivou Crne Gore već i globalno.

Pristupne tačke MIPNet-a su raspoložive u svim opštinama Crne Gore, a stranim kompanijama koje imaju svoja predstavništva u Crnoj Gori omogućeno je njihovo povezivanje sa centralnom lokacijom te kompanije.

Postoji više prednosti za korisnike MIPNet-a. Sve one se mogu grupisati u dvije kategorije: Poslovne prednosti i Tehnološke prednosti.

Poslovne prednosti

Omogućavaju

  • Povećanje produktivnosti kompanija
  • Primjenu radikalno novih poslovnih modela
  • Primjenu Internet poslovnog modela
  • Globalnu dostupnost kompanije

Smanjuju

  • Ulaganja u resurse radi povezivanja predstavništava
  • Troškove održavanja i unapređivanja
  • Ulaganja u neophodan tehnički kadar

Tehnološke prednosti

Jednostavan nadzor i upravljanje sa kraja-na-kraj mreže. Bezbjedan prenos podataka što se obezbjeđuje korišćenjem 3DES algoritma za kriptovanje. Sigurnost u radu zahvaljujući redundantnosti MIPNet mreže. Brzo uvođenje novih servisa. Pomoć T-Com ekspertskog tima kod kreiranja i uvođenja novih usluga kompanije

Stranica je posljednji put ažurirana 07/09/2011