AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top roaming

Moj svijet

Prva klasa rominga sada u čak 17 zemalja!

Uvijek tu... Čak i kada nisam.

Usluga ’’Moj svijet’’ omogućava besplatne dolazne pozive iz svih mreža u Crnoj Gori* u 17 zemalja i jedinstvene cijene odlaznih poziva i SMS-a.  

Usluga je dostupna svim postpaid korisnicima, individualnim i poslovnim.

’’Moj svijet’’ pomjera granice u komunikaciji u mrežama(mrežama):

Albanija (Telekom.al), Austrija (T-Mobile Austria), Njemačka (Telekom.de), Mađarska (Telekom HU), Holandija (T-Mobile NL), Češka (T-Mobile CZ), Slovačka (Slovak Telekom), Velika Britanija (Everything Everywhere), SAD (T-Mobile USA), Hrvatska (Croatian Telekom), Makedonija (Telekom.mk), Poljska (T-Mobile Poland), Bosna i Hercegovina (HT ERONET), Bugarska A1 (Mtel), Grčka (Cosmote), Italija (TIM), Rumunija (Telekom Romania Cosmote).


Aktivirajte uslugu!

Obezbijedite sebi prvu klasu rominga ’’Moj svijet’’. Aktivirajte uslugu: pošaljite poruku MOJ SVIJET na broj 14555; ili pozovite 1500... I na svojim putovanjima izaberite neku od mreža sa liste.

Dolazni pozivi
iz Crne Gore
Odlazni SMS Odlazni pozivi Prenos
podataka
  jedna tarifa za sve
odlazne poruke
jedna tarifa za sve
odlazne pozive**
 
0 € 0.15 € 1.02 €/min 4.33 €/1MB
Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.


*Primjenjuje se politika fer korišćenja. Na raspolaganju imate određen broj besplatnih minuta dolaznih poziva iz Crne Gore, koji zavisi od tarifnog paketa koji koristite:

  • Non-stop #1, Max 1.1 i ostali postpejd paketi (kao i aktivni tarifni paket koji nije u aktuelnoj ponudi - Max 1.0): 50 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #2, Max 2.1 (kao i aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Max 2.0, Smart Plus 15, Smart 15’, Smart 15, i29, i28): 100 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #3, Max 3.1 (kao i aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Max 3.0): 150 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #4, Max 6.1 (kao i aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Max 4.0, Smart Plus 50, Smart 50’, Smart 50, i59, i62):  300 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #5, Max Pro: 600 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Smart Plus 25, Smart 25’, Smart 25, i39, i41: 200 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Start paket za fizička lica nema pravo na besplatne dolazne minute

**Tarifiranje se vrši na minut.

Provjera preostalih minuta - pošaljite poruku sa tekstom MINUTI na broj 14555.

Obratite pažnju – moguće je da u trenutku kada primite povratnu poruku nijesu obrađeni svi pozivi jer obrada roming saobraćaja zavisi od operatera čiju mrežu koristite i može kasniti.

Nakon što potrošite besplatne minute, dolazni roming saobraćaj tarifiraće se na standardan način.

Opšti uslovi korišćenja

Stranica je posljednji put ažurirana 25/07/2016