AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top mobilna telefonija poslovni

Mono postpaid

Tarifiranje poziva na 1 sekund. tarifiranje interneta na mobilnom telefonu: tarifiranje na 1 KB. Za korisnike paketa Mono u romingu važe iste cijene kao i za ostale postpaid korisnike. Tarifni interval za pozive je 1 sekund. Tarifni interval za DATA saobraćaj je 1 KB.


Tarife (€) Pozivi €/min
Pozivi prema svim CG mrežama 0.179
Video pozivi prema Telekom mobilnoj mreži 0.179
Video pozivi prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u CG 0.179
Pozivi prema Zoni 0 – Srbija 0.2662
Pozivi prema Zoni I - Region 0.6050
Pozivi prema Zoni II – Evropa 1.0285
Pozivi prema Zoni III – SAD & Kanada 0.1035
Pozivi prema Zoni IV – Ostatak svijeta 1.6456
Pozivi prema zoni Sateliti 2.8919

*Cijene su sa PDV-om

Tarife (€) sa PDV-om bez PDV-a
Mjesečna pretplata 0.00 0.00
DATA taifa za 100 KB 0.0508 0.0420
SMS ka svim mobilnim mrežama u CG 0.0252 0.0305
SMS ka mobilnim mrežama u Srbiji 0.042 0.0508

Cijene su date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Uslovi korišćenja