AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid tarife

Mono postpaid

Tarifiranje poziva na 1 sekund. web’n’walk, Internet na mobilnom telefonu: tarifiranje na 1 KB. Za korisnike paketa Mono u romingu važe iste cijene kao i za ostale postpaid korisnike. Tarifni interval za pozive je 1 sekund. Tarifni interval za DATA saobraćaj je 1 KB.


Tarife (€) Pozivi €/min
Pozivi prema svim mrezama u CG 0.18
Pozivi prema Zoni 0 – Srbija 0,27
Pozivi prema Zoni I - Region 0,60
Pozivi prema Zoni II – Evropa 1,03
Pozivi prema Zoni III – SAD & Kanada 0,10
Pozivi prema Zoni IV – Ostatak svijeta 1.66
Pozivi prema zoni Sateliti 2.89
Tarife (€) sa PDV-om bez PDV-a
Mjesečna pretplata 0.00 0.00
Internet za 1MB 0.02 0.03
SMS prema svim mrezama u CG 0.02 0.03
SMS prema svim mrezama u Srbiji 0.05 0.06

Cijene su date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Uslovi korišćenja

Stranica je posljednji put ažurirana 23/10/2015