AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top pripejd tarife

Mono pripejd

Tarifiranje poziva na 1 sekund. Internet na mobilnom telefonu: tarifiranje na 1 KB. Za korisnike paketa Mono u romingu važe iste cijene kao i za ostale pripejd korisnike. Tarifni interval za pozive je 1 sekund. Tarifni interval za DATA saobraćaj je 1 KB.

  Pozivi €/min
Pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG    0.1830
Video pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG 0.1474
SMS prema svim mrežama u CG    0.0407
Pozivi prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori 0.15
Video pozivi prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori 0.15
Pozivi prema Zoni 0 – Srbija 0.29
Pozivi prema Zoni I - Region 0.67
Pozivi prema Zoni II – Evropa 1.14
Pozivi prema Zoni III – SAD & Kanada 0.12
Pozivi prema Zoni IV – Ostatak svijeta 1.81
Pozivi prema zoni Sateliti 3.18
GPRS za 100 KB prenešenih podataka 0.08
SMS prema Telekom mobilnoj mreži u CG 0.03
SMS prema svim mrežama u Crnoj Gori i Srbiji 0.03
SMS prema internacionalnim zonama I – IV i Sateliti 0.12

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Važno je znati...

Tarifni model mijenjate standardno. Pošaljite poruku sa tekstom PP MONO (vodite računa o razmaku poslije PP) na broj 1477.

Period važenja računa

Rok za korišćenje kredita sa vaučera je 360 dana.
Informacije o datumu isteka i o iznosu kojim raspolažete dobićete kad provjeravate stanje na računu. Potrošite li sav iznos sa računa prije roka isteka korisničkog računa, komunikacija ipak nije prekinuta. Možete zvati besplatne brojeve Telekom mobilne mreže, a vas može pozvati ko god to poželi. Ako ovaj rok istekne, a vi niste potrošili sav iznos, preostali nećete moći iskoristiti sve dok vaš račun ne postane ponovo aktivan. Potrebno je da dopunite račun. ’’Zamrznuti“ iznos sa vašeg računa biće dodat iznosu novog vaučera kojim dopunjavate račun.

Broj ostaje važeći 420 dana poslije posljednje dopune.
Prepaid broj je aktivan 360 dana od posljednje dopune. Uz ovo, imate još dodatnih 60 dana (tzv. ’’mirovanje’’) tokom kojih nećete moći pozivati, ali možete novom dopunom ponovo aktivirati broj. Nakon isteka ovog perioda broj više nije moguće aktivirati.

Ponuda za korišćenje Mono paketa
Stranica je posljednji put ažurirana 12/10/2016